75 55 50 00

Kunngjøring av vedtak

Reguleringsplaner i Bodø bystyres møte 07.05.2014.

Offentlig ettersyn

Høringsfristen for alle sakene er den 28.07.2014. Sakens dokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner, servicetorgene og Bodø bibliotek.

Avlastningshjem

For familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid er avlastning i private hjem ofte det beste i forhold til barn og ungdom. Bodø kommune har nå flere ledige oppdrag.

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Ros fra samferdselsministeren

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen framhever Bodø kommunes systematiske og langsiktige jobbing på trafikksikkerhetsfeltet.

 • Logo Bodø kommune

  Nettsidene blir utilgjengelige

  I dag, onsdag 9 juli, vil Bodø kommunes nettsider være utilgjengelige mellom klokka 18.00 og 21.00. Dette skyldes tekniske oppdateringer i kommunens nettverk. Det vil heller ikke være mulig å søke ledige stillinger i dette tidsrommet. Vi beklager de ulempene det måtte medføre.

 • Konferanse 20. og 21. november: På liv og død!

  Etikk og kommunikasjon i helse og velferd. Det vi gjør - om refleksjon over praksis og om forskning. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Bodø kommune, Nordlandssykehuset og Universitetet i Nordland

Stormen åpner om:

114 dager, 19 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

666 dager, 22 timer
20. mai 2016