75 55 50 00
mann med influensa

INFLUENSAVAKSINERING 2016-2017

Oversikt over oppmøtesteder for massevaksinering

Oppstart CGM Legevakt

Oppstart av CGM Legevakt på Bodø Legevakt

Tirsdag 27. september startet vi opp med CGM Legevakt på Bodø Legevakt som tidligere annonsert. En uke har gått og vi er godt i gang med innkjøringen av det nye pasientjournal-systemet.

Offentlig innsyn - Korten

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

KURS I MESTRING AV SOSIAL ANGST

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Villa Vekst, tilbyr innbyggerne i Bodø kommune kurs i mestring av sosial angst.

Forslag til nye adressenavn fra Bodø kommune, Vei – og stedsnavnutvalget

Beboere/oppsittere er tilskrevet, tildelt veinummer og husnummer, og gitt mulighet til å foreslå adressenavn.

Ledige stillinger

Entrepenør-info