75 55 50 00

Støtte til BARNE- OG UNGDOMSTILTAK i større bysamfunn 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) lyser ut Nasjonal tilskuddsordning; Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2017.

Egenbetalingssatser for tjenester levert av Helse- og omsorgsavdelingen i 2017

Bystyret har i møte den 8. desember 2016 vedtatt følgende egenandeler for tjenester levert av helse- og omsorgsavdelingen i 2017.

Kommunedelplan HOS

Oppstart planarbeid Helse,- omsorgs- og sosialplan

Med hjemmel i plan og bygningsloven §§11-12 - 11-14 meddeles at Bystyret har besluttet oppstart av arbeid med Helse-, omsorgs- og sosialplan 2017-2026.

Offentlig innsyn - Makroalger Kvalnesbukta

Offentlig innsyn i søknad om tillatelse til dyrking av makroalger i Bodø kommune.

Offentlig innsyn - Saltstraumen fiskepark

Offentlig innsyn i søknad om landlokalitet for fiskepark i Bodø kommune.

Ledige stillinger

Entrepenør-info