75 55 50 00

NYE VEIADRESSER

Bodø kommune, Vei- og stedsnavnutvalget, foreslår følgende nye veiadresser, endelig vedtak fattes av Bodø formannskap i løpet av våren.

BARNEHAGEOPPTAK 2015

Søknadsfrist for barnehageopptak i 2015 er 15. mars. Bodø kommune har lulesamisk språktilbud i Jentoftsletta barnehage.

Offentlig høring

Planprogram for samferdsel legges ut til offentlig høring med høringsfrist 27. mars 2015

Byjubileet starter om:

448 dager, 9 timer
20. mai 2016