75 55 50 00

Forslag til nye adressenavn fra Bodø kommune, Vei – og stedsnavnutvalget

Beboere/oppsittere er tilskrevet, tildelt veinummer og husnummer, og gitt mulighet til å foreslå adressenavn.

Oppstart av navnesak

Kartverket har bedt Bodø kommune kunngjøre oppstart av navnesak, 8/2016, for bruk 219/2 i Bodø kommune. Saken gjelder endring av bruksnavnet Nygård til Vesterli.

OFFENTLIG HØRING - Strategisk Næringsplan 2017 – 2021

Bodø bystyre gjorde i møte 08.september 2016 , PS 16/145, disse vedtak.

illustrasjon

Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale

Bodø kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere.

Ledige stillinger

Entrepenør-info