75 55 50 00

VARSEL OM VANNAVSTENGING

Mandag 15.09.14 kl. 23:00 til tirsdag 16.09.14 kl. 06:00 - Områdene Hyttebakken, Vollen, Stordalen, Langåsen, Hellran, Rødbrekka samt området rundt Saltvern Skole.

KUNNGJØRING OM VEDTAK

Komite for plan, næring og miljø har i møte den 04.09.2014 vedtatt mindre endring av Reguleringsplan for kvartal 39, sentrum (PlanID 1033).

OFFENTLIG ETTERSYN

Forslag til detaljregulering for Kvalnes hyttefelt, Kvalnes.

Stormen åpner om:

61 dager, 13 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

613 dager, 16 timer
20. mai 2016