75 55 50 00

INFLUENSAVAKSINERING 2014/2015

Årets vaksineringsplan er nå klar.

PÅRØRENDESKOLEN I BODØ

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom? Pårørendeskolen starter kurs med oppstart 22. Oktober.

BOKSALG I BODØ BIBLIOTEK

Vi er på flyttefot og holder stort boksalg i gamle Bodø bibliotek tirsdag 14. – torsdag 16. oktober, kl. 12.00 – 18.00. Velkommen!

 • Tom Kato Carlsen gjør sin debut som statssekretær på Saltentinget 2014.

  Se Saltentinget direkte

  Den 23. og 24. oktober samles over 200 by- og kommunestyre-representanter fra 9 kommuner i Salten til felles kommunestyremøte på Radisson BLU Hotel i Bodø. Tema er kommunestruktur og samferdsel. Tom Cato Karlsen gjør sin debut som statssekretær, og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer og holder et innlegg om kommunereformen. Følg Saltentinget 2014 på kommunens web-TV.

 • Foran fra høyre: Astrid Arnøy; NFK, Kirsti Saxi; KKS, Elisabeth Misvær; BK, Frode Thomassen; UiN. Bak fra høyre: Arve Svendsen, BK, Torild B. Nilsen; NFK, Ulrik B. Thomsen; BK, Elsa Øverland; BK, Merete Hassel; KKS.

  Samba i Stormen

  SamBa 2014 er den første konferansen som arrangeres i Bodøs flunkende nye Stormen teater og konserthus.

 • Logo Bufdir

  Søk om tiltaksmidler mot barnefattigdom

  Bufdir utlyser nå tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2015. Offentlige instanser, private lag- og foreninger og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfrist for aktører i Bodø kommune er 3. november.

Stormen åpner om:

23 dager, 7 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

575 dager, 10 timer
20. mai 2016