75 55 50 00
Bodø kommune inviterer frivillige lag og organisasjoner til samarbeid i planprosessen

Høringsutkast til frivillighetsplan 2015 - 2018.

Frivillighetsplanen er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Starten på planprosessen var samlingen på Sølvsuper helse - og velferdssenter der ca. 80 personer møtte opp. Arbeidsgruppen knyttet til seg aktive personer fra frivilligheten som har fulgt planprosessen gjennom deltagelse i referansegruppe.

Offentlig innsyn - klarering Gamøyran

Innsyn i søknad om klarering av nytt område for produksjon av laks, ørret og regnbueørret

Offentlig høring - Naustholmen

Informasjon om offentlig høring vedr. dyrking av tunikater og makroalger på Naustholmen.

Byjubileet starter om:

477 dager, 20 timer
20. mai 2016