75 55 50 00
Logo folkehelseuka

Aktivitetstilskudd Folkehelseuka 2015

Lag, organisasjoner, institusjoner (private og offentlige) i Bodø kommune oppfordres til å søke om midler til gjennomføring av aktiviteter/ arrangementer i folkehelseuka 20.–26. april 2015.

LEIE AV LANDBRUKSAREAL 2015

Bodø kommune ønsker å leie ut landbruksarealet rundt Vågønes gård som tilleggsjord til ordinær jordbruksdrift.

NYE VEIADRESSER

Bodø kommune, Vei- og stedsnavnutvalget, foreslår følgende nye veiadresser, endelig vedtak fattes av Bodø formannskap i løpet av våren.

Byjubileet starter om:

445 dager, 16 timer
20. mai 2016