75 55 50 00

INFLUENSAVAKSINERING 2014/2015

Årets vaksineringsplan er nå klar.

PÅRØRENDESKOLEN I BODØ

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom? Pårørendeskolen starter kurs med oppstart 22. Oktober.

BOKSALG I BODØ BIBLIOTEK

Vi er på flyttefot og holder stort boksalg i gamle Bodø bibliotek tirsdag 14. – torsdag 16. oktober, kl. 12.00 – 18.00. Velkommen!

 • Saltentinget 2014

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer til Saltentinget 2014

  Den 23. og 24. oktober samles over 200 by- og kommunestyre-representanter fra 9 kommuner i Salten til felles kommunestyremøte på Radisson BLU Hotel i Bodø. Tema er kommunestruktur og samferdsel. Jan Tore Sanner holder sitt innlegg om kommunereformen fredag kl. 10:30. Følg Saltentinget 2014 på kommunens web-TV-

 • Foran fra høyre: Astrid Arnøy; NFK, Kirsti Saxi; KKS, Elisabeth Misvær; BK, Frode Thomassen; UiN. Bak fra høyre: Arve Svendsen, BK, Torild B. Nilsen; NFK, Ulrik B. Thomsen; BK, Elsa Øverland; BK, Merete Hassel; KKS.

  Samba i Stormen

  SamBa 2014 er den første konferansen som arrangeres i Bodøs flunkende nye Stormen teater og konserthus.

 • Logo Bufdir

  Søk om tiltaksmidler mot barnefattigdom

  Bufdir utlyser nå tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2015. Offentlige instanser, private lag- og foreninger og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfrist for aktører i Bodø kommune er 3. november.

Stormen åpner om:

24 dager
15. november 2014

Byjubileet starter om:

576 dager, 3 timer
20. mai 2016