75 55 50 00

Fungerende Ordfører uke 31

Varaordfører Tom Cato Karlsen er fungerende Ordfører tom 30. juli

Kunngjøring av vedtak

Reguleringsplaner i Bodø bystyres møte 07.05.2014.

Offentlig ettersyn

Høringsfristen for alle sakene er den 28.07.2014. Sakens dokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/arealplaner, servicetorgene og Bodø bibliotek.

Stormen åpner om:

109 dager, 11 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

661 dager, 14 timer
20. mai 2016