75 55 50 00

Offentlig innsyn - Korten

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

KURS I MESTRING AV SOSIAL ANGST

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Villa Vekst, tilbyr innbyggerne i Bodø kommune kurs i mestring av sosial angst.

Forslag til nye adressenavn fra Bodø kommune, Vei – og stedsnavnutvalget

Beboere/oppsittere er tilskrevet, tildelt veinummer og husnummer, og gitt mulighet til å foreslå adressenavn.

Oppstart av navnesak

Kartverket har bedt Bodø kommune kunngjøre oppstart av navnesak, 8/2016, for bruk 219/2 i Bodø kommune. Saken gjelder endring av bruksnavnet Nygård til Vesterli.

OFFENTLIG HØRING - Strategisk Næringsplan 2017 – 2021

Bodø bystyre gjorde i møte 08.september 2016 , PS 16/145, disse vedtak.

 • bystyremøte Thon hotel

  Følg bystyret på web-tv

  Torsdag 27. oktober har bystyret møte. Du kan se det hele dirkete på nett her. Møtet starter klokken 10:00. Dette er det første bystyremøtet som avholdes på Thon hotel Nordlys i Moloveien 14, hvor møtene finner sted mens det bygges nytt rådhus i Kongens gate.

 • SIIS er nominert til nasjonal pris for sitt arbeid. F.v. Ivan Fossbakk (jobber nå på økonomikontoret), Roger Fredriksen, Øystein Nilsen og Torstein Viks Sundsfjord

  Nominert til anskaffelsesprisen 2016

  Bodø kommune/Samordna innkjøp i Salten er blant de tre nominerte til anskaffelsesprisen 2016 for digitalisering.

 • Trygve og Tinene

  Tilflyttingskonferansen 2016 vel gjennomført

  Med 10.000 flere innvandrere til Nordland som overordnet mål og med behov for såvel ny kompetanse som å dekke arbeidslivets behov, er konferansen en hovedarena for kunnskapsspredning og nettverksbygging.

Ledige stillinger

Entrepenør-info