75 55 50 00

PÅRØRENDESKOLEN I BODØ

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom? Pårørendeskolen starter kurs med oppstart 22. Oktober.

BOKSALG I BODØ BIBLIOTEK

Vi er på flyttefot og holder stort boksalg i gamle Bodø bibliotek tirsdag 14. – torsdag 16. oktober, kl. 12.00 – 18.00. Velkommen!

KUNNGJØRING OM VEDTAK

Bodø bystyre vedtok i møte den 19.06. og den 11.09. 2014 Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026.

Byjubileet starter om:

519 dager, 3 timer
20. mai 2016