75 55 50 00

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET

Bodø kommune skal fordele kr. 94 000,- til frivillig virksomhet i Bodø som skal bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

STATLIGE SPILLEMIDLER 2016

Fristen til Bodø kommune for søknader på statlige spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg er 1. okt.

UTLEIE IDRETTSBYGG SKOLEÅRET 2015/2016

Søknadsfrist for leie av Bodø Spektrum, Mørkvedhallene, kommunale idrettshaller, gymsaler og basseng skoleåret 2015/2016 er 15. mai.

VARSEL OM MULIG FORBUD MOT TILTAK I SKJERSTADFJORDEN

Det forhåndsvarsles at det vurderes å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak for Skjerstadfjorden, jfr. plan- og bygnings-lovenes § 13-1.

KUNNGJØRING AV VEDTAK

Komite for plan, næring og miljø har i møte 14. april vedtatt mindre endring av reguleringsendring og bebyggelsesplan for del av Oksebakken – Bremnes. Gnr. 28/Bnr 43 m. flere.

Byjubileet:

398 dager, 4 timer
20. mai 2016