75 55 50 00

OFFENTLIG INNSYN - Bjørnøy

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad fra Lofoten Sjøprodukter ut til offentlig innsyn:

OFFENTLIG ETTERSYN

– forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

LEDIGE ATELIER PÅ RØNVIK VEL

Det er ledig to atelier i 2.etasje på Rønvik vel for kunstnerisk produksjonsvirksomhet.

BODØ BYS VEL LEGAT - utdeling av midler for 2015

Det kan søkes om midler som skal anvendes til allmennyttige innretninger eller foretak, som kommunen ikke ved lovgivning er pålagt å sørge for.

FOLKEMØTE KJERRINGØY

Kjerringøy kommunedelsutvalg har invitert kommunens politiske partier til folkemøte på Kvarven ungdomshus, torsdag 3.september kl.19.30

 • Depresjon

  Kurs i mestring av depresjon

  Et tilbud fra Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Villa Vekst

 • Havnepromenaden sett fra Molorota

  Havnepromenade Bodø

  Mandag 5. oktober 2015 starter anleggsarbeidene langs Moloveien. Maskinførere og anleggsgartnere til entreprenøren BL Utomhus står klar for å pynte den eksisterende Havnepromenaden til Bodøs 200-års-jubileum.

 • vaksinejenter

  Årets influensavaksiner er kommet

  Det blir massevaksinering på Sølvsuper kafé onsdag 14. oktober og torsdag 15. oktober kl. 14.00-18.00. De som trenger vaksinen før det, kontakt oss for timebestilling.

Byjubileet:

87 dager, 12 timer
01. januar 2016