75 55 50 00

Offentliggjøring av uttalelser til Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Høringsfristen til kommuneplanens arealdel 2018-2030 gikk ut 12. januar 2018. Det er kommet inn 105 uttalelser.

Alle høringsuttalelsene er tilgjengelig i alfabetisk rekkefølge i tabellen (klikk på navnet for å åpne).

Arne Utz
Avinor
Bane Nor
Beiarn og Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag
Boarch Arkitekter AS
Bodin Bondelag
Bodø Andelslandbruk
Bodø Friluftsforum
Bodø Gårdeierforening
Bodø Næringsforum
Bodø og Omegns Turistforening
Chris Sandmo
Christian Klette
Direktoratet for Mineralforvaltning
Eirin Bjune m.fl.
Eirin Bjune m.fl.
Finn Arne Almås og Ingeborg Tangeraas
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Fylkesmannen i Nordland
Galnåsmyra Borettslag
Grunn- og Utviklingskontoret - Bodø Kommune
Gunvald Johansen Bygg AS
Helse og Omsorg - Bodø kommune
Helligvær Velforening og Tiltaksråd
Hilde og Kåre Brekke
Hundholmen Byutvikling AS
Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS
Husbanken
Inge Bergset
Inger Kymre Brasø
Ingrid Kokkonen
Jan-Peter Ysland
Jan-Peter Ysland
Jordvern Nordland
Karen-Anna Karlsen
Kirsten Springer Hassvoll og Paul Bakke
Kjell Ove Wang
Kjell Ove Wang
Kjell Ove Wang
Kjell Ove Wang
Kjerringøy Kommunedelsutvalg
Kjerringøy Landbrukslag og Kjerringøy Beitelag
Kvalitas AS
Kystlaget Salta
Kystverket
Laila Aslaksen
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter
Lofoten Sjøprodukter AS
Marit Lunde
Marta Bjørnenakk
May Elin Holand
Merethe og Jan-Peter Ysland
Morten Selnes m.fl.
Naturvernforbundet i Salten
Nedre Vestvatn Grunneierlag
Nettverket Bevar Parkveien 51
Nordic Smart House
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Nordland Fylkes Fiskarlag
Nordland Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Nordviksentret Eiendom AS
Norsk Ornitologisk Forening Bodø
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Ole Brekke
Oppvekst og Kultur - Bodø Kommune
Per Arnt Tødaas
Per Ulf Marvold
Plassen 2 Bodø AS m.fl.
Ragnhild Fjørkenstad
Reidun Nystad Fagermo
Rune Wilhelm Nyheim
Saltstraumen Kommunedelsutvalg
Saltstraumen Kommunedelsutvalg
Sametinget
Sandhorngata 39 AS m.fl.
Sara Magnadottir
Sivert Pettersen
Skjerstad Kommunedelsutvalg
Slotnes AS
Statens Vegvesen
Stig Magnus Soløy
Stig Skålbones
Strandågård ANS
Strandågård ANS
Svein Magne Åsbakk
Svein-Rune Åsen
Svein-Åke Hagen
Sverre Nygård
SWAI AS
Sølvi Brækkan
T. Kolstad Eiendom AS
Tollbugata 13 ANS
Tor Åseng
Tore Dundas
Tverlandet Kommunedelsutvalg
UNO Desig og Arkitektur AS
Vemund Kristiansen
Vibeke Nikolaisen og Heidi Mellemvik
Vivian Karlsen
Ørjan Sletten
Øyvind Nedre
Åse og Jan Hugo Wickstrøm

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne Siiri: marianne.siiri@bodo.kommune.no