75 55 50 00

Offentliggjøring av uttalelser til Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Høringsfristen til kommuneplanens arealdel 2018-2030 gikk ut 12. januar 2018. Det er kommet inn 103 uttalelser.

Alle høringsuttalelsene er tilgjengelig i alfabetisk rekkefølge i tabellen (klikk på navnet for å åpne).

1 Arne Utz
2 Avinor
3 Bane Nor
4 Beiarn og Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag
5 Boarch Arkitekter AS
6 Bodin Bondelag
7 Bodø Andelslandbruk
8 Bodø Friluftsforum
9 Bodø Gårdeierforening
10 Bodø Næringsforum
11 Bodø og Omegns Turistforening
12 Chris Sandmo
13 Christian Klette
14 Direktoratet for Mineralforvaltning
15 Eirin Bjune m.fl.
16 Eirin Bjune m.fl.
17 Finn Arne Almås og Ingeborg Tangeraas
18 Fiskeridirektoratet
19 Forsvarsbygg
20 Fortidsminneforeningen
21 Fylkesmannen i Nordland
22 Galnåsmyra Borettslag
23 Grunn- og Utviklingskontoret - Bodø Kommune
24 Gunvald Johansen Bygg AS
25 Helse og Omsorg - Bodø kommune
26 Helligvær Velforening og Tiltaksråd
27 Hilde og Kåre Brekke
28 Hundholmen Byutvikling AS
29 Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS
30 Husbanken
31 Inge Bergset
32 Inger Kymre Brasø
33 Ingrid Kokkonen
34 Jan-Peter Ysland
35 Jan-Peter Ysland
36 Jordvern Nordland
37 Karen-Anna Karlsen
38 Kirsten Springer Hassvoll og Paul Bakke
39 Kjell Ove Wang
40 Kjell Ove Wang
41 Kjell Ove Wang
42 Kjell Ove Wang
43 Kjerringøy Kommunedelsutvalg
44 Kjerringøy Landbrukslag og Kjerringøy Beitelag
45 Kystlaget Salta
46 Kystverket
47 Laila Aslaksen
48 Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter
49 Lofoten Sjøprodukter AS
50 Marit Lunde
51 Marta Bjørnenakk
52 May Elin Holand
53 Merethe og Jan-Peter Ysland
54 Morten Selnes m.fl.
55 Naturvernforbundet i Salten
56 Nedre Vestvatn Grunneierlag
57 Nettverket Bevar Parkveien 51
58 Nordic Smart House
59 Nordland Bonde- og Småbrukarlag
60 Nordland Fylkes Fiskarlag
61 Nordland Fylkeskommune
62 Nordland Fylkeskommune
63 Nordviksentret Eiendom AS
64 Norsk Ornitologisk Forening Bodø
65 Norges Vassdrags- og Energidirektorat
66 Ole Brekke
67 Oppvekst og Kultur - Bodø Kommune
68 Per Arnt Tødaas
69 Per Ulf Marvold
70 Plassen 2 Bodø AS m.fl.
71 Ragnhild Fjørkenstad
72 Reidun Nystad Fagermo
73 Rune Wilhelm Nyheim
74 Saltstraumen Kommunedelsutvalg
75 Saltstraumen Kommunedelsutvalg
76 Sametinget
77 Sandhorngata 39 AS m.fl.
78 Sara Magnadottir
79 Sivert Pettersen
80 Skjerstad Kommunedelsutvalg
81 Slotnes AS
82 Statens Vegvesen
83 Stig Magnus Soløy
84 Stig Skålbones
85 Strandågård ANS
86 Strandågård ANS
87 Svein Magne Åsbakk
88 Svein-Rune Åsen
89 Svein-Åke Hagen
90 Sverre Nygård
91 Sølvi Brækkan
92 T. Kolstad Eiendom AS
93 Tollbugata 13 ANS
94 Tor Åseng
95 Tore Dundas
96 Tverlandet Kommunedelsutvalg
97 UNO Desig og Arkitektur AS
98 Vemund Kristiansen
99 Vibeke Nikolaisen og Heidi Mellemvik
100 Vivian Karlsen
101 Ørjan Sletten
102 Øyvind Nedre
103 Åse og Jan Hugo Wickstrøm

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne Siiri: marianne.siiri@bodo.kommune.no