75 55 50 00
 • Hjemmesykepleie

  Hjemmesykepleie er en del av kommunens helsetjeneste og ytes i den enkeltes hjem.

 • Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til dagliglivets gjøremål

  Hjemmehjelp

  Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til dagliglivets gjøremål. Søknaden kan gjelde en periode der du har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom, eller bistand på ubestemt tid. I Bodø kommune er det tildelingskontoret som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

 • Bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og andre hverdagslige gjøremål

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.