75 55 50 00

Du er her:

Hjelpemidler

articleimage

Tilgang til hjelpemidler er nødvendig for å sikre den enkelte reell mulighet til et selvstendig liv og deltakelse i samfunnet. Alle skal ha tilgang til rett hjelpemiddel, uavhengig av den enkeltes økonomi.

Dersom du har vært utsatt for skade eller sykdom, kan tekniske hjelpemidler for kort tids bruk lånes fra Bodø kommune.

Dersom du grunnet aldersrelatert funksjonsnedsettelse, funksjonshemming eller andre grunner trenger tekniske hjelpemidler for lang tids bruk, er det Nav Hjelpemiddelsentralen som fatter vedtak om utlån. Bistand til søknad om hjelpemidler for langtidsbruk gis fra Hjelpemiddelteamet.

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Henvendelser om hjelpemidler rettes til Hjelpemiddelteamet på telefon 902 23 333