75 55 50 00

Du er her:

Helsestasjon og familiesenter

Helsestasjonene og familiesenteret er lokale tilbud til foreldre og barn mens skolehelsetjenesten gir lokale tilbud til elever i grunnskole og videregående skole.

Helsesøstertjenestens målgruppe er blivende foreldre, barn og unge 0-20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Tjenesten har fokus på foreldreveiledning, psykisk helse, smittevern, ernæring, tobakk, rus, fysisk aktivitet, samliv, seksualitet og hverdagsproblemer, og har kontakt med alle småbarnsfamilier og skolebarn.

Helsesøstertjenesten består av helsesøstre, jordmødre, sekretærer, koordinator for individuell plan og Utekontakten.  Alle tjenestene er gratis.

Kontaktinformasjon:
Inger Øvereng, leder
Telefon: 75 55 60 19
E-post: inger.overeng@bodo.kommune.no 
Kontor: Vollen

Helsestasjoner (0-5 år)

Rønvik familiesenter -har tilbud om åpen barnehage og helsestasjonstjenester
Nordstrandveien 41, 2.etg over Kiwi
8012 Bodø
Telefon 75 55 73 40
Åpningstid: Mandag - torsdag kl 08:00 - 15:00
Tilhørende postnr: 8009 - 8012, 8014 - 8016, 8076

Kjerringøy helsestasjon
ta kontakt med Rønvik familiesenter

Sentrum familiesenter -har tilbud om åpen barnehage og helsestasjonstjenester
Sjøgt.15, 2.etg
8006 Bodø
Telefon 75 55 54 41
Åpningstid: Mandag - torsdag kl 08:00 - 15:00
Tilhørende postnr: 8001 - 8008, 8013, 8070 - 8071, 8073 - 8075, 8095, 8097 - 8098
Sentrum familiesenter har ansvar for Helligvær, Givær og Landegode

Mørkved familiesenter -har tilbud om åpen barnehage og helsestasjonstjenester
Bjørndalsveien 14
8029 Bodø
Telefon:75 55 57 60
Åpningstid: Mandag - torsdag kl 08:00 - 15:00
Tilhørende postnr: 8019 - 8030, 8072, 8079

Tverlandet familiesenter -har tilbud om åpen barnehage og helsestasjonstjenester
Mølnbakken 72
8050 Tverlandet
Telefon: 75 55 73 70
Åpningstid: Mandag og torsdag kl 08:00 - 15:00
Tilhørende postnr: 8050, 8056, 8058

Misvær helsestasjon
Furumoen helsesenter
8100 Misvær
Telefon 75 55 49 20 / 917 81 731
Tilhørende postnr: 8100, 8102, 8103