75 55 50 00

Du er her:

Helsestasjon og familiesenter

Helsestasjonene og familiesenteret er lokale tilbud til foreldre og barn mens skolehelsetjenesten gir lokale tilbud til elever i grunnskole og videregående skole.

Helsesøstertjenestens målgruppe er blivende foreldre, barn og unge 0-20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Tjenesten har fokus på foreldreveiledning, psykisk helse, smittevern, ernæring, tobakk, rus, fysisk aktivitet, samliv, seksualitet og hverdagsproblemer, og har kontakt med alle småbarnsfamilier og skolebarn.

Helsesøstertjenesten består av helsesøstre, jordmødre, sekretærer, koordinator for individuell plan og Utekontakten.  Alle tjenestene er gratis.

Kontaktinformasjon:
Inger Øvereng, leder
Telefon: 75 55 60 19
E-post: inger.overeng@bodo.kommune.no 
Kontor: Rådhuset

Helsestasjoner (0-5 år)

Rønvik familiesenter
Nordstrandveien 41, 2.etg over Kiwi

Telefon 75 55 73 40

Kjerringøy helsestasjon
ta kontakt med Rønvik familiesenter

Sentrum familiesenter - har også åpen barnehage
Sjøgt.15, 2.etg

Telefon 75 55 54 41

Mørkved familiesenter - har tilbud om åpen barnehage og helsestasjonstjenester
Bjørndalsveien 14
Telefon:75 55 57 60

Tverlandet familiesenter - dette senteret dekker hele aldersgruppen 0-18 år
               og har også åpen barnehage

Tunet(ICA-bygget)
Telefon: 75 55 73 70

Misvær helsestasjon
Furumoen helsesenter
Telefon 75 55 49 20

Sentrum helsestasjon har ansvar for Helligvær, Givær og Landegode