75 55 50 00

Du er her:

Helsestasjonen i Bodø

Helsestasjonen gir et gratis tilbud til alle barn og deres familier i alderen 0-6 år. På
helsestasjonen møter du sekretær, helsesøster, jordmor, fysioterapeut og lege. Helsestasjonen
tilbyr rådgivning, veiledning og helseundersøkelser.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

•at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
•å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
•å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
•å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
•å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
•å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov


«Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll. Foreldre plikter å
medvirke til at barnet deltar i helsekontroll».

Det er viktig å gi beskjed hvis du ikke kan møte til avtalt tid, velger et annet tilbud eller
flytter.

Våre helsestasjoner og familiesentre

 

Sentrum familiesenter
Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf. 75 55 54 41
Mail:
sentrum.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00

Postnr. 8001-8008, 8013, 8070-71, 8073-75, 8095, 8097-98

Rønvik familiesenter
Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
Tlf. 75 55 73 40
Mail:
 ronvik.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8009-8012, 8014-8016, 8076

Mørkved familiesenter
Bjørndalsveien 14, 8029 Bodø
Tlf. 75 55 57 60
Mail: morkved.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8019-8030, 8072, 8079

Tverlandet familiesenter
Mølnbakken 72, 8050 Tverlandet
Tlf. 75 55 73 70
Mail: 
tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Mandag og torsdag 08.00-15.00
Telefontid: Man, ons og tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8050, 8056, 8058

Misvær helsestasjon
Furumoen, 8100 Misvær
Mail:
 tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no
Tlf. 75 55 49 20 / 75 55 73 70
Postnr. 8100, 8102, 8103

Kjerringøy helsestasjon
Bo-Godtveien, 8093 Kjerringøy
Mail: ronvik.familiesenter@bodo.kommune.no
Tlf. 75 55 73 40