75 55 50 00

Du er her:

Våre helsestasjoner og familiesentre i Bodø

Sentrum familiesenter
Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf. 75 55 54 41
Mail:
sentrum.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00

Postnr. 8001-8008, 8013, 8070-71, 8073-75, 8095, 8097-98

Rønvik familiesenter
Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
Tlf. 75 55 73 40
Mail:
 ronvik.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8009-8012, 8014-8016, 8076

Mørkved familiesenter
Bjørndalsveien 14, 8029 Bodø
Tlf. 75 55 57 60
Mail: morkved.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Man-tor 08.00-15.00
Telefontid: Man-tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8019-8030, 8072, 8079

Tverlandet familiesenter
Mølnbakken 72, 8050 Tverlandet
Tlf. 75 55 73 70
Mail: 
tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no
Åpningstid: Mandag og torsdag 08.00-15.00
Telefontid: Man, ons og tor 08.30-11.00 og 13.00-15.00
Postnr. 8050, 8056, 8058

Misvær helsestasjon
Furumoen, 8100 Misvær
Mail:
 tverlandet.familiesenter@bodo.kommune.no
Tlf. 75 55 49 20 / 75 55 73 70
Postnr. 8100, 8102, 8103

Kjerringøy helsestasjon
Bo-Godtveien, 8093 Kjerringøy
Mail: ronvik.familiesenter@bodo.kommune.no
Tlf. 75 55 73 40