75 55 50 00

Du er her:

Fritidssenter for ungdom

articleimage

Barne- og ungdomsseksjonen har ansvar for fem fritidssentre der det er tilbud for alle ungdommer på ettermiddagstid. Se nærmere presentasjon av de fem inne i artikkelen.

Filosofi

Vi skal bidra til positive møteplasser som sikrer unge et sted å oppleve, mestre, utfolde seg og eksperimentere ut fra egne forutsetninger, behov og kultur. Hovedmålgruppen er barn og ungdom fra 13 – 19 år.

Fritidssentre

Barne- og ungdomsseksjonen har ansvar for fem fritidssentre der det er tilbud for alle ungdommer på ettermiddagstid. 

Støtte til prosjekt og arrangement

Ungdom kan på lik linje med lag og foreninger søke kommunen om midler til prosjekter eller arrangementer. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett til postmottak@bodo.kommune.no

Øvingslokaler

Bodø kommune kan tilby flere godt fungerende øvingslokaler i tillegg til tilgjengelige scener og opplæring. Les mer om dette her.