75 55 50 00

Du er her:

Fritidssenter for ungdom

articleimage

Barne- og ungdomsseksjonen har ansvar for fem fritidssentre der det er tilbud for alle ungdommer på ettermiddagstid. Se nærmere presentasjon av de fem inne i artikkelen.

Filosofi

Vi skal være med å bidra til positive møteplasser som sikrer barn, ungdom og andre et sted å oppleve, mestre, utfolde seg og eksperimentere ut fra egne forutsetninger, behov og kultur. Hovedmålgruppen er barn og ungdom fra 13 – 19 år.

Fritidssentre

Barne- og ungdomsseksjonen har ansvar for fem fritidssentre der det er tilbud for alle ungdommer på ettermiddagstid. 

Støtte til prosjekt og arrangement

Ungdom kan på lik linje med lag og foreninger søke kommunen om midler til prosjekter eller arrangementer. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett til postmottak@bodo.kommune.no

Øveceller

Bodø kommune kan tilby flere godt fungerende øvingslokaler i tillegg til tilgjengelige scener og opplæring. Alle må stille med egne kabler og stikker. Eget utstyr kan brukes, men skal fjernes etter øving. Alle rom skal være klargjort for neste bruker. I tillegg til Rockebadet på Gimle, øvecelle på Hunstad kultursenter og øvebrekka på Tverlandet finnes DPØ som betyr det plutselige øvingslokalet. For mer informasjon om disse se i menyen til venstre under de forskjellige fritidssentrene.

DPØ er et mobilt øvelokale, bestående av to containere som er spleiset sammen, spesielt konstruert til formålet. DPØ har komplett utstyr med PA, forsterkere og trommesett. DPØ er i dag plassert utenfor Saltvern skole i Rønvika. Det er også muligheter for innspillinger i DPØ, med eget utstyr. Kontakt Per N. Grøtterud 91 30 12 54 eller på epost per.grotterud@bodo.kommune.no.