75 55 50 00

Du er her:

Fritidssentre for ungdom

articleimage

Barne- og ungdomsseksjonen ved Kulturkontoret har ansvar for flere ulike fritids- og kulturtilbud for unge i Bodø.

Filosofi

Vi skal bidra til positive møteplasser som sikrer unge et sted å oppleve, mestre, utfolde seg og eksperimentere ut fra egne forutsetninger, behov og kultur. Hovedmålgruppen er unge i aldersgruppen 13 – 19 år.

Fritidssentre

Barne- og ungdomsseksjonen har ansvar for fem fritidssentre der det er tilbud for alle ungdommer på ettermiddagstid. Det er gratis inngang ved våre fritidssentre.

I tillegg drifter barne- og ungdomsseksjonen kulturtilbudene FRUKT og UKM Bodø.

Øvingslokaler

Bodø kommune kan tilby flere godt fungerende øvingslokaler i tillegg til tilgjengelige scener og opplæring. Les mer om dette her.

Støtte til prosjekter og arrangementer

Ungdom kan søke kommunen om midler til prosjekter eller arrangementer. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett til postmottak@bodo.kommune.no