75 55 50 00

Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune

Disse forskriftene har sin hjemmel i serveringsloven. Du finner dette spesifisert nedenfor.

Vedtatt 13.12.2012 i PS 12/200 med hjemmel i serveringslovens § 15. Trådt i kraft fra 01.04.1999.
Med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd fastsettes slik forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune.

§ 1. Serveringssteder uten skjenkebevilling i Bodø kommune kan holde åpent hele døgnet.

 § 2. Serveringssteder som har bevilling til uteservering skal holde uteserveringen lukket i tiden fra kl. 03.00 til kl. 08.00.

§ 3. For serveringssteder med skjenkebevilling gjelder åpningstider fastsatt av bystyret.

§ 4. Forskriftet trer i kraft 13.12.2012. Fra samme tid oppheves forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune, Nordland, vedtatt 11.12.2008.»

I menyen til høyre finner du forskriften om åpningstider i Bodø kommune.

Mer infor om åpningstider i Bodø kommune finner du i menyen til høyre.

Spørsmål vedr. forskriften kan rettes til Servicekontoret, Bodø kommune.

v/ Ellen Neeraas 
Telefon: 75 59 33 08 / 75 55 52 00.