75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Folkets ideer til Bodø 2024

Vi ønsker dine beste ideer og innspill til nye kulturaktiviteter og arrangementer som vil samle mennesker og bidra til at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024.

Hva skal til for å skape et skikkelig kulturløft som vil føre til at Bodø og Nordland når nye kulturelle høyder? 

Vi søker den helt unike ideen som kan bidra til at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024 og som vil gi et kulturelt løft for hele Nordland.

Det kan være alt fra musikk, dans, film, kunst, foto, idrett, friluftsliv og natur, digitale medier og møteplasser. Det aller viktigste er at dette er noe som samler mennesker. 

Ingen idé er for liten og ingen idé er for stor. 

Har du lyst til å være med på å skape noe nytt?  Hvilke kulturopplevelser ønsker du i Bodø og Nordland i 2024?

Skriv ned og send inn din beste idé i skjemaet under! 

Frist for innsending er 15. mars 2018. Vinnere kåres før påske -  innen 23. mars 2018. 

Tre vinnere vil få hvert sitt kulturgavekort på kroner 2.000.  Minst én av vinnerideene vil være en del av søknaden som Bodø sender inn til å bli Europeisk kulturhovedstad 2024. 

 

FAKTA:

Bodø søker om å bli Europeisk kulturhovedstad (ECC)  i 2024.

Søknaden skal sendes til EU høsten 2018.

Beslutningen tas høsten 2019.

Det er solid politisk oppslutning i Bodø kommune, Salten regionråd og Nordland fylkeskommune om at Bodø sender inn en søknad.

En søknad for Bodø er en søknad for hele Nordland.

Å bli Europeisk kulturhovedstad vil gi store ringvirkninger over mange år for Bodø og Nordland – og hele landet. 

 

Enkelt responsskjema