75 55 50 00

Du er her:

Fastlegeordningen

articleimage

Fastlegeordningen er en bærebjelke i helsetilbudet. Her undersøker doktor Eliassen en liten kropp. Foto: Ingrid Bredesen Hangaas

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Helsekontoret er ansvarlig for administrasjon av fastlegeordningen i Bodø kommune.

Oppdatert informasjon om fastlegeordningen finner du her på HELFO sine sider (link til høyre)

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan finne og bytte fastlege selv på HELFO sin nettside (direktelink til høyre)

Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet kan du ringe Fastlegetelefonen på nr 810 59 500.
Hvis du ringer fra et annet fylke enn der du er bostedsregistrert, må du oppgi postnummeret i den kommunen hvor du er registrert. Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.