75 55 50 00

Du er her:

Elektroniske skjema

Bodø kommune har en del tjenester som behandles elektronisk, og tilbudet utvides stadig. Her finner du de områdene som tilbyr elektroniske søknadsskjema per nå.

Vi anbefaler å ta med nødvendig påloggingsinformasjon til BankID, MinID e.l hvis du møter opp i servicetorget og skal søke via våre kundepcer.

Oppvekst

Søk barnehageplass

Moderasjon barnehage

Moderasjon SFO

Helse og omsorg

Bostøtte

Startlån

Ledsagerbevis

Byteknikk

Meld feil på vei, vann, avløp og miljø

Vannmåler avlesning

Parkering

Begjæring om fjerning av kjøretøy

Klage på parkeringsgebyr

Søknad om midlertidig parkering

Søknad om beboerkort i sone 2

Leie av kommunal grunn

Leie av plass på torget, gågata eller glasshuset

Leie av kommunal grunn til uteservering/arrangementer

Servering skjenking og salg

Skjenkebevillinger lukket arrangement

Skjenkebevillinger åpent arrangement

Skjenkebevilling

Salgsbevilling

Omsetningsoppgave for alkohol

Landbrukskontoret

Søknad om motorferdsel i utmark

Eiendom

Grunnboksinformasjon

Søk byggetillatelse

Arbeid

Søk jobb i Bodø kommune

Politiattest

Andre

Meld flytting