75 55 50 00

Du er her:

Eldrerådet 2015-2019

Det kommunale eldreråd er et rådgivende utvalg for kommunen. Eldrerådet skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen, de har rett til å gi uttalelse til disse, og kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Møteplan og møtedokumenter finner du her.

Leder:         Agnete Tjærandsen     479 02 242     agnete2008@gmail.com 
Nestleder:  Elly Wolden Larsen     909 99 634     ekwolden@online.no 

Medlemmer fra Bystyret:
Ali Horori (Ap)                                930 31 070     horori@live.no
Agnete Tjærandsen (H)                  479 02 242     agnete2008@gmail.com 

Medlemmer fra interesseorganisasjoner:
Elly Wolden Larsen                        909 99 634     ekwolden@online.no          
LOP Salten

Wiggo Nilsen                                 481 92 224     wiggo.nilsen@posten.no     
Postpensjonistene i Salten og Lofoten  

Anne-Gro Abrahamsen                  900 27 642     anne.gro.abrahamsen@bodo.kommune.no 
Bodø pensjonistforening   

Svenn Larsen                                 905 98 212     sve.larsen49@gmail.com    
Forsvarets seniorforbund

Maurid Hagen Brandser                906 16 732     maurid@online.no  
 


Varamedlemmer fra Bystyret:
Lisbeth Herring (Ap)                      930 46 196     lisbet_herring@yahoo.no
Audun Spjell (Frp)                         915 36 022     audun.spjell@gmail.com

Varamedlemmer fra Interesseorganisasjoner:
Solveig Bernhoft                           905 16 221     solveig.bernhoft@gmail.com 
LOP Salten

Ann Karin Tenggren                     992 54 526     ann.karin.tenggren@signalbox.no
Postpensjonistene i Salten og Lofoten  

Odd Paulsen                                 918 71 288      odd.paulsen@hotmail.no       
Forsvarets seniorforbund

Inger Johanne Jentoft                   755 18 244      ijjentoft@online.no               
Forsvarets seniorforbund