75 55 50 00

Du er her:

Eldre

Et av formålene med helse- og omsorgstjenestene er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.