75 55 50 00

Du er her:

Eldre

Et av formålene med helse- og omsorgstjenestene er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

 • Livsgledehjem - en spennende satsing

  I jubileumsåret er det også viktig og ha fokus på de eldre i byen vår. I desember 2015 vedtok Bystyret at kommunen i 2016, skal starte en sertifiseringsprosess for å få sertifisert byens sykehjem til «LIVSGLEDEHJEM».

 • Mental helses hjelpetelefon

  Hjelpetelefonen er Mental Helses telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

 • Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon. Telefon: 800 30 196

  Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

  Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og veiledning.

 • Har du behov for bistand i hverdagen?

  Søknad helse- og omsorgstjenester

  For å søke helse- og omsorgstjenester fra Bodø kommune må du sende en søknad. Søknadsskjema finner du her. Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på tlf 75 55 50 00.

 • Sykehjemskorridor

  Er du eller en av dine nærmeste rammet av demens?

  Demensforeningen i Bodø er et lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demensforbundet. Her vil du komme i kontakt med mennesker som kan gi informasjon og veiledning, og ikke minst noen du kan utveksle erfaringer med.