75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Slik er den nye soneinndelingen for eiendomsskatt i Bodø kommune

Ny skatteberegning i Bodø

Soneinndelingen for eiendomsskatten i Bodø ble endret i april 2017. Endringene gjelder først og fremst ytterkantene av kommunen. De som har fått endret sonefaktor, har også fått endret sin takst og dermed sin skatt. I tillegg har bunnfradraget i hele kommunen blitt endret fra 300.000 til 500.000 kroner.

Kort fortalt betyr det at alle i Bodø kommune får mindre å betale i eiendomsskatt. De som bor sentralt fått litt reduksjon, mens de som bor lengre fra sentrum får mer reduksjon.

Informasjon om beregningen av ny eiendomsskatt blir sendt ut til alle innbyggere i Bodø i dagene etter 17. mai 2017.

I tabllen under finner du de nye sonene som ble vedtatt i april.

Via denne linken finner du soneinndelingen på kommunale webkart.

Soner Eiendommer Sonefaktor
Sone 1
Bodø sentrum og Rønvik
Helårsbolig (S1)
Næring (N1)
1,4
1,4
Sone 2
Bodø omegn (Bodøsjøen/Alstad/Hunstad/Mørkved/Bertnes/Vikan)
Hytte/fritid (F2)
Helårsbolig (S2)
Næring (N2)
1,2
1,2
1,2
Sone 3
Værran inkl. Vågøya
Hytte/fritid (F3)
Helårsbolig (S3)
Næring (N3)
0,6
0,4
0,3
Sone 4
Skivika og Løpsmarka til og med Løpshavn
Hytte/fritid (F4)
Helårsbolig (S4)
Næring (N4)
1,2
1,2
1,2
Sone 5
Kjerringøy
Hytte/fritid (F5)
Helårsbolig (S5)
Næring (N5)
0,9
0,6
0,3
Sone 6
Soløyvannet/Vatnvatnet
Hytte/fritid (F6)
Helårsbolig (S6)
Næring (N6)
1,2
0,9
0,9
Sone 7
Heggmoen
Hytte/fritid (F7)
Helårsbolig (S7)
Næring (N7)
0,9
0,9
0,9
Sone 8
Hopen/Tverlandet til Ersvik/Naurstadhøgda
Hytte/fritid (F8)
Helårsbolig (S8)
Næring (N8)
0,9
1
0,9
Sone 9
Saltstraumen til gamle kommunegrense mot Skjerstad
Hytte/fritid (F9)
Helårsbolig (S9)
Næring (N9)
0,9
0,8
0,6
Sone 10
Alt sør/øst for sone 9 og 13 til kommunegrensene
Hytte/fritid (F10)
Helårsbolig (S10)
Næring (N10)
0,9
0,5
0,3
Sone 11
Nord for Løpshavn til Festvåg
Hytte/fritid (F11)
Helårsbolig (S11)
Næring (N11)
1,2
0,9
0,6
Sone 12
Naurstadhøgda til kommunegrense Fauske
Hytte/fritid (F12)
Helårsbolig (S12)
Næring (N12)
0,9
0,8
0,6
Sone 13
Misvær/Skjerstad
Hytte/fritid (F13)
Helårsbolig (S13)
Næring (N13)
0,9
0,6
0,3