75 55 50 00

Du er her:

  • Illustrasjon eskatt

    Slik beregnes eiendomsskatt

    Beregning av eiendomsskatt i Bodø baserer seg på sjablongtakst, og ikke på en prosentvis andel av markedsverdi. Eiendomsskatt utskrives med 5,9 promille av eiendomsskattetaksten.

  • Eiendomsskatt

    Bystyret i Bodø har vedtatt i forbindelse med budsjettbehandling for 2016 i desember om å øke eindomskattetaksten med 10% på det området der det i dag betales eiendomsskatt og sette skattepromillen til 5,9. På møte i bystyret den 29.10.15 ble det vedtatt at hele kommunen skal retakseres og at eiendomsskatt skal gjelde hele kommunen fra 1.1.2017.