75 55 50 00

Du er her:

E-faktura

Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder og leverandører.

I den anledning tilbyr vi våre kunder mulighet til å inngå eFaktura og/eller avtalegiro, mens våre leverandører kan benytte seg av elektronisk handelsformat (EHF).

Hva betyr dette for deg som kunde og leverandør?

Inngående faktura


Elektronisk faktura

Bodø kommune ønsker primært å motta elektronisk faktura på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF). Dette er en tjeneste som gir en rekke fordeler:

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto og automatiserte rutiner
  • Redusert risiko for feil (ved tasting og/eller tolking ved skanning)
  • I alle vår nye rammeavtaler er det et krav at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF til
          vårt aksesspunkt.

Vi benytter Visma som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse: 9908:972418013

Krav til faktura

Alle fakturaer skal:
- stiles til Bodø kommune (Regnskapsenheten, Postboks 294, 8001 Bodø)
- merkes med ID etterfulgt av firesifret ansvarsnummer (f.eks. ID1234)
  som skal oppgis ved all bestilling av varer og tjenester


Vi ønsker at dere ikke benytter ordrenummerfeltet (med mindre dette er avtalt), da denne er en dominant verdi og vil forsinke den elektroniske flyten

Mer generell informasjon om EHF, distribusjonskanaler (aksesspunkt) og nasjonalt adresseregister (ELMA) ligger på DIFI sine sider.
Bodø kommune benytter Visma som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse 9908:972418013.

Utgående faktura

eFaktura eFaktura logo
Ved eFaktura inngår du som kunde en avtale med Bodø kommune at fremtidige regninger utstedt av oss vil bli sendt direkte til din nettbank. Her vil fakturaen komme ferdig utfylt med KID, kontonummer og beløp - slik at det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne regningen for betaling. Mottatte eFakturaer vil bli lagret i din nettbank slik at du til enhver tid har oversikt over betalte og ubetalte regninger. Det er også mulighet for å ordne slik at du blir varslet via epost om ny eFaktura i din nettbank. Denne tjenesten gir fordeler i den forstand at det er effektivt, man kan betale regninger fra hvor som helst i verden, samt at man sparer miljøet for ekstra papir.

AvtalegiroAvtalegiro logo
Denne løsningen gjør det enda enklere for deg som bruker. Her overlater du arbeidet å betale regningen til banken din. På den måten blir alltid regningene betalt tidsnok, og du slipper således også eventuelle purringer. Ved denne løsningen blir du varslet minst syv dager før regningen forfaller, og forklarende tekst av transkaksjonen vil forekomme på kontoutskrift og i nettbanken din.

eFaktura og avtalegiro i kombinasjon
Det er også mulighet for å kombinere disse to tjenestene. Her lar du banken betale regningen for deg, men i tillegg vil du motta faktura direkte i nettbanken.