75 55 50 00

Dagtilbud

Miljøtjenestens dagtilbud skal gjennom sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring gi hver enkelt økt livskvalitet.

Vårt tilbud er tilpasset den enkeltes ressurser og muligheter, der brukermedvirkning står sentralt. Gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet skal alle oppleve en meningsfylt hverdag.Vi kan tilby et individulet tilpasset sosialt fellesskap, fysisk trening, adl-trening, kognitiv trening, språktrening og hobbyaktiviteter til alle aldergrupper. Tjenesten gis både i og utenfor dagtilbud, og kan bestå av f eks verksted, håndarbeid, kantine og vedproduksjon i tillegg til bassengtrening og ridning.  Vi har også tilbud om sfo for elever fra vidregående skole. Dagtilbudet defineres av Tildelingskontoret. 

Våre dagtilbud er:
  • Notveien aktivitetssenter
  • Symra dagsenter
Kontaktinformasjon:
Avdelingsleder Wenche Klingen, send epost, telefon  909 32 004

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail