75 55 50 00
  • kart

    Situasjonskart til bruk i byggesøknad

    Her er en veiledning for å finne situasjonskart til bruk i byggesøknad. Kartet viser blant annet kommunale vann- og avløpsledninger, men ikke strøm eller andre kabler. Husk alltid å søke gravetillatelse hvis det skal graves. Vi tar forbehold om feil i kartet.

  • kommuneplanen

    Finne gjeldende reguleringsplan for en eiendom

    Her er en veiledning for å finne gjeldende plan med bestemmelser i vår kartløsning. På denne måten kan man finne ut hva eiendommen er regulert til, hvilken utnyttelsesgrad som gjelder, maks byggehøyde og andre retningslinjer. Denne brukerveiledningen gjelder ikke for www.kommunekart.com.