75 55 50 00

Botilbud

Vi tilbyr døgnbemannede boliger som er tilpasset og tilrettelagt for å motta nødvendige tjenester og omsorg ut fra hvilket behov den enkelte har.

Vi yter de tjenester som skal til for at enhver skal kunne bo i egen bolig. Boligene eies i hovedsak av Bodø kommune, men hver enkelt er leietaker. Tildelingskontoret definerer hver enkelts behov for hjelp, og vi yter våre tjenester ut fra det. Vi hjelper til med daglige gjøremål og bistår slik at de kommer seg på jobb, dagtilbud og fritidsaktiviteter.

Våre botilbud er:
 • Kongens gate 14
 • Vollen
 • Villa Vinkel
 • Lillebølgen - 4 hybler
 • Ramnflogveien
 • Garnveien
 • Trollmyra
 • Nybygg under oppføring på Vollen

 

Kontaktinformasjon:
Kongensgt 14, 2/3 etg: konst. avdelingsleder Marie Hageviksend epost, tlf 971 75 063
Kongensgt 14, 4/5 etg: avdelingsleder Veronika Edvinsen, send epost, tlf 900 47 995
 
Lillevollen/Vollveien:avdelingsleder Laila Irene Eide, send epost, tlf 915 55 803
Bolig for 2 og Lillebølgen: avdelingsleder Edna Rønning, send epost, tlf 468 07 401
 
Ramnflogveien: avdelingsleder Hildegunn Jensen, send epost, tlf 947 88 924
Garnveien: konst. avdelingsleder Jørn Løkken, send epost, tlf 
 
Trollmyra: konst. avdelingsleder Suzanne Sevaldsen, send epost, tlf
Nybygg: avdelingsleder Kristine H Arntzen, send epost, tlf 974 67 974
Under bygging - 10 boenheter

Under bygging - 10 boenheter

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • Kongens gate 14

  Kongens gate 14 bokollektiv

  Kongens gate 14 bokollektiv kom opp og i drift året 2004, rett over gata fra Bodø brannstasjon og med kort avstand til "alt" sentralt i Bodø.