75 55 50 00

Du er her:

Bodø kulturskole

articleimage

Bodø kulturskole startet som musikkskole, men utvidet snart til både teater og bildende kunst og meget mer. Bildet er tatt vinteren 2011. Foto: Arne Marthinsen

Bodø Kulturskole startet i 1970 som musikkskole, og er siden utvidet i bredde og størrelse. Den har virksomhet over hele halvøya, men base i Aspåsen.

Skolens visjon er «opplevelse og mestring for alle»

Skolen ønsker å være en allsidig og og synlig kulturskole med opplæringstilbud til hele Bodøs befolkning. Vi samarbeider med skoler og kulturliv i kommunen, og ønsker å stimulere og utvikle elevenes skapende evner gjennom opplevelse og utøving.

Bodø kulturskole har ikke eget skolebygg, men gir undervisning på en rekke skoler rundt om i kommunen. Administrasjon og personalbase er på Aspåsen skole.
Skolen gir tilbud om vokal og instrumental  opplæring, og har tilbud innen drama, visuelle kunstfag og skrivekunst. Tilbudene er frivillige, og elevplass utløser elevkontingent.
Kjernetid for undervisningen er på ettermiddagstid (fra skoleslutt og utover) og elevene har vanligvis ett oppmøte pr uke.

Skolen samarbeider også  med grunnskoler og det frivillige musikkliv om dirigenter, instruktører, valgfag i skolen, kulturlek i SFO, sykehjem etc.

Skolen ble opprettet i 1970 som musikkskole, og har siden utvidet seg utover kulturfeltene.
Vi har ca 45 ansatte og rundt 1000 «interne» elever ved årsskiftet 2012-13.
I tillegg gis undervisning til en rekke skoleelever og andre gjennom vårt samarbeid  grunnskoler, institusjoner og fritidsmusikklivet i Bodø.

Bodø kulturskole
Hovedkvarter er i Aspåsen skole, Hålogalandsgt 25, tredje etasje.
Administrasjon lokalisert i rom 313
Personalbase «Radio 8000»
e-mail kulturskolen@bodo.kommune.no
nettside: http://kulturskolen.bodo.kommune.no/
Telefon 75 55 66 50
Rektor er Elisabeth Misvær
Rektors e-mail er Elisabeth.Misvaer@bodo.kommune.no