75 55 50 00

Avlastning

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.

Kommunen har ansvar for helse- og omsorgstjenester, herunder avlastningstiltak, jf. Helse- og Omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d.

Pris på tjenesten

Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak.

Søknad

Søknad om støttekontakt sendes Tildelingskontoret, postboks 319, 8001 Bodø

Søknadsskjema, samt informasjon om blant annet saksbehandlingstid og klagemuligheter finner du i link til høyre.

Det er ingen søknadsfrist.
Alle søknader behandles etter en individuell vurdering av behovene i hver enkelt sak.

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 50 00

 

  • Tiurveien avlastning

    Tiurveien avlastning gir heldøgns omsorgstjeneste til barn og unge som i det daglige bor hos foreldrene, men som bor i avlastningsboligen når foresatte mottar avlastning.

  • Bilde av inngangspartiet til Stadiontunet sykehjem. Stadion avlastning og inngang er helt på andre siden av bygget

    Stadion avlastning

    Stadion avlastning gir heldøgns omsorgstjeneste til barn og unge (aldersgruppen 0 - 20 år) som i det daglige bor hos foreldrene, men som bor i avlastningsboligen når foresatte mottar avlastning.