75 55 50 00

Avlastning

Vi tilbyr avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastning gir heldøgns omsorgstjeneste til barn og unge som i det daglige bor hjemme, men som bor i avlastningsboligen når foresatte mottar avlastning. Tilbudet er individuelt tilpasset den enkeltes behov og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet. Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om tilbud etter et definert behov.

Våre avlasningstilbud er:
 • Tiurveien avlasning - 60 avlasningsdøgn pr måned fordelt på 5 plasser
 • Stadion avlastning - 180 avlastningsdøgn fordelt på 4 plasser, der 90 døgn er kriseplasser
 • Lillebølgen - 60 avlastningsdøgn pr måned fordelt på 2 plasser

 

Kontaktinformasjon:
Tiurveien og Stadion: avdelingsleder Wenche Klingen, send epost, telefon  909 32 004
Lillebølgen: avdelingsleder Edna Rønning, send epost, telefon  468 07 401
 
 

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail