75 55 50 00

Avlastning

Vi tilbyr avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastning gir heldøgns omsorgstjeneste til barn og unge som i det daglige bor hjemme, men som bor i avlastningsboligen når foresatte mottar avlastning. Tilbudet er individuelt tilpasset den enkeltes behov og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet. Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om tilbud etter et definert behov.

Våre avlasningstilbud er:
  • Tiurveien avlasning
  • Stadion avlastning

 

Kontaktinformasjon:
Tiurveien og Stadion: avdelingsleder Wenche Klingen, send epost, telefon  909 32 004
 
 

  • thumbnail
  • thumbnail