75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Sara Kanutte Skjelvik

Stormen bibliotek

Inti Michel

Stormen bibliotek

Simen Nørstebø

Hjemmetjenesten Øst, Mørkved

Vetle Tømmerberg

Stormen bibliotek

Ragnhild Sofie Kjær

Helse- og sosialavdelingen

Kjetil Bergseth

HS

Storm Testbruker

Stormen Kulturhus

Camilla Melby

Teknisk avdeling

Sofie Knutssøn-Vangen

Stormen bibliotek

Ingrid Higraff

TBBS - Sørgjerdet bokollektiv A

Ørjan Amundsen

HS

Talita Kaspersen

Miljøtj. Lillevollen/Vollveien

Ann-Kristin Bernhoff

Miljøtj. Kongensgate 14 4 og 5 etasje/Utegruppa

Viktoria Karoline Pettersen Bowitz

Rehabiliteringstjenesten

Sophie Kvam

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

Andreas Novik

Tiurveien Avlastning

Dorothea Theresa Ripnes

Symra Dagsenter

Johan Hesslow

Hjemmetjenesten Sentrum

Benjamin Ådna

Garnveien

Andrea Steen Hernes

Symra Dagsenter

Kate Løland

Symra Dagsenter

Hugo Bergersen

Vollveien 28A

Madeleine Birkelund

Sølvsuper helse- og velferdssenter

Lise Johnsen

Villa Vinkel

Christel Amundsen

Trollmyra Bokollektiv

Bethel Mehretab Ogbamicael

Mørkved Sykehjem

Silje Marita Hanssen

Mørkved Sykehjem

Ida Svendsen Sandmo

Sølvsuper helse og velferdssenter

John Are Dahlmo

Vollsletta sykehjem

Helene Rylandsholm

Miljøtjenesten Sentrum

Lone Hansen

Helse- og sosialavdelingen

Ingeborg Christine Hansen

Garnveien

Stian Bjørsvik

Garnveien

Susanne Snefjellå Hunstad

Rehabiliteringstjenesten

Stian Jenssen

Andrea Langmo

Barnas Hus/Regnbuen bhg.

Rakel Kaarvik

Stadiontunet sykehjem

Magda Knutsen

Hjelpemiddelteamet

Ellinor Olsen

Ergoterapi og hverdagsmestring

Annika Krekling Coldevin

BV Omsorg

Anne Tennebø Gårder

Hjemmetjeneste Saltstraumen

Jan Olav Selfors

Stormen bibliotek

Rolf Inge Skille

NAV-kontoret

Maja Kvikstad

Skjerstad oppvekstsenter

Øyvind Finnevolden

Rønvik skole

Karianne Henriksen

Miljøtj. Kongensgate 14 4 og 5 etasje/Utegruppa

Frode Petersen

Østbyen skole

Remi Fjordbakk Skavikeng

Aspåsen skole

Niklas K A Jørgensen

Fritidssenter

Marita Andreassen

NAV-kontoret