75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Tora-Adine Andersen

HO Institusjoner

Toralf Kristensen

Torbjørn Fiva Bech

Undervisningssjef

+4775556620

Torbjørn Østeraas

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Tord Magne Bertinussen

Kommunikasjons

+4775555019

Tord Stenersen

Miljøtjenesten

+4775557861

Tordis Hirsti

Barnehage

+4775556340

Tordis Moe

Undervisningssjef

+4775556500

Tore Andre Eliassen

Park/idrett

Tore Herman Andersen

HO Hjemmetjenester

75 55 72 50

Tore Jodal

Beredskap

75 55 74 05

Tore Johan Nordli

Beredskap

+4775557410

Tore Knappskog

Undervisningssjef

+4775556600

Tore Ludvig Dybfest

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Tore Markussen

Undervisningssjef

+4775556456

Tore Michaelsen

Helsekontoret

+4775586010

Tore Tveraabak

Helsekontoret

+4775555440

Tore Tverbakk

Undervisningssjef

+4775556040

Torfinn Endresen

Helsekontoret

75 55 57 90

Torfinn Fredheim

Miljøtjenesten

+4775557861

Torfinn Sebergsen Beldo

Undervisningssjef

+4775554844

Torfrid Oddrun Eliassen

HO Institusjoner

75 55 56 30

Torgeir Furuhagen

HO Hjemmetjenester

+4775555430

Torgeir Jørgensen

Undervisningssjef

Torgeir Moen

Bodø

+4775557416

Torgeir Nordrum

HO Institusjoner

+4775554500

Torgrim Stavnes

Driftskontoret

75 55 46 15

Torgunn Ellingsen

HO Institusjoner

+4775554128

Torgunn Gunnarsen

HO Institusjoner

+4775593133

Torhild Evertsen

HO Hjemmetjenester

Torhild Karin Melbye

Undervisningssjef

+4775556840

Torhild L Kristiansen

Barnehage

+4775556250

Torhild Pedersen

HO Hjemmetjenester

75 55 46 02

Toril Marie Mulstrand

Undervisningssjef

+4775556840

Toril Odny Karine Meyer

HO Institusjoner

+4775554500

Toril Thoresen

Undervisningssjef

+4775556700

Torild Anita Willumsen

Undervisningssjef

+4775556700

Torild Kaspersen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Torill Gustavsen

HO Institusjoner

+4775554535

Torill Hanne Henningsen

Undervisningssjef

+4775557700

Torill Hernes

HO Institusjoner

+4775593133

Torill Kartfjord

Kommunikasjons

+4775548005

Torill Kristin Svedhaug

Kommunaldirektør OK - Stab

+4775556010

Torill Lien

Undervisningssjef

+4775556800

Torill Merete Karlsen

Undervisningssjef

+4775556900

Torill Merethe Haubakk

Helsekontoret

+4775554930

Torill Pedersen

Helsekontoret

+4775554000

Torill Rossi

HO Institusjoner

+4775557660

Torill Stien

HO Institusjoner

+4775557660

Torill Strand

Kommunikasjons

+4775593306