75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Anne Merete Høyforsslett

Undervisningssjef

+4775556620

Anne Merete Olsen

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Anne Mette Andersen

Undervisningssjef

+4775556530

Anne Mette Bredal

HO Hjemmetjenester

+4775586010

Anne Mette Carlsen

HO Institusjoner

+4775593027

Anne Mette Tøhaug

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Anne Nesse Hande

Miljøtjenesten

+4775557900

Anne Olise Thun

Miljøtjenesten

+4775555415

Anne Olsen

HO Institusjoner

+4775554500

Anne Rita Bya

HO Institusjoner

75 59 31 43

Anne Rita Kvarsnes

HO Hjemmetjenester

75 55 56 80

Anne Sofie Holand Fosby

Anne Sofie Søfting

HO Institusjoner

+4775554700

Anne Sofie Valmo

Miljøtjenesten

+4775555680

Anne Solheim Nohr

HO Hjemmetjenester

+4775557890

Anne Sophie Willumsen

Stormen KF

Anne Stein

Undervisningssjef

+4775556620

Anne Storå

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Anne Tennebø Gårder

Hjemmetjeneste Saltstraumen

Anne Tennebø Gårder

HO Hjemmetjenester

75 55 72 50

Anne Trine Kristiansen

Undervisningssjef

+4775556500

Anne Varhaug Nordkil

bystyret

Anne Vikan

Alstad ungdomsskole

Anne Wærnes

Undervisningssjef

+4775556700

Anne-Britt Norø

Kultur

+4775556056

Anne-Greta Johannesen

Undervisningssjef

+4775557300

Anne-Grethe Dølvik

Undervisningssjef

+4775557701

Anne-Grethe Ellingsen

Undervisningssjef

+4775557600

Anne-Grethe Wiik

Miljøtjenesten

75 55 56 30

Anne-Gull Sofie Engholm

Undervisningssjef

+4775556890

Anne-Kari Østensen

HR-kontoret

+4775555073

Anne-Lill Tømmerberg

HO Institusjoner

+4775554532

Anne-Line Bosch Strand

HR-kontoret

+4775555068

Anne-Line Nybakk

Undervisningssjef

+4775556452

Anne-Lise Eilertsen

Helsekontoret

+4775557000

Anne-Marie B Slettvoll

Undervisningssjef

+4775557770

Anne-Marie Opheim

Barne- og Familieenheten

+4775556627

Anne-Marte Svartvatn

HO Institusjoner

Anne-Mette Finsrud

Helsekontoret

+4775557007

Anne-Mette Hammerhaug

HO Institusjoner

75 55 58 62

Anne-Rita Åsbakk

Undervisningssjef

+4775556800

Anne-Ruth Kosmo

Hjemmetjenesten Nord

75 55 56 80

Anneli Nilssen Wenhaug

Undervisningssjef

+4775556700

Anneli T Isaksen

Undervisningssjef

Annelise Bolland

Teknisk avdeling stab

+4775555349

Annett Nyrud

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Annette Chr. Fløttkjær

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Annette Digermul Hals

Annette Limstrand

Barne- og Familieenheten

+4775556087

Annette Marie Krogstad

Undervisningssjef