75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Mariann Vading Hartveit

Grunnskolekontoret

+4775554860

Marianne Andreassen

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Marianne Arnesen

HO Institusjoner

+4775554395

Marianne Bahr Simonsen

Utvikling

Marianne Beathe Ellingsen

HO Institusjoner

+4775554600

Marianne Benoni

HO Hjemmetjenester

Marianne Bjørklund

HR-kontoret

+4775555049

Marianne Brunes

Kommunikasjonsenheten

+4775553302

Marianne Drolsum

Tildelingskontoret

+4775554197

Marianne Elvheim

Grunnskolekontoret

+4775556560

Marianne Gjertsen Holen

Privat Avlasting/Støttekontakttjenesten

957 63 562

Marianne Gullvik

Barne og Familieenheten

+4775555442

Marianne Hammersten

Stormen KF

975 41 597

Marianne Hustad

Barne og Familieenheten

+4775554315

Marianne Irene Fredriksen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Marianne Isaksen Skogstad

Grunnskolekontoret

75 55 66 70

Marianne Iselin Titland

Grunnskolekontoret

+4775556860

Marianne Jakobsen

Barnehage

+4775556250

Marianne Jensen Sivertsen

HO Hjemmetjenester

+4775554705

Marianne Jørgensen Vaag

Grunnskolekontoret

+4775556670

Marianne Kristensen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Marianne Kvig

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Marianne Leiråmo

HO Institusjoner

+4775554600

Marianne Moland

Flyktningkontoret

75 55 40 30

Marianne Mosand

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Marianne Nikolaisen

Barnehage

+4775556320

Marianne Nystad

Miljøtjenesten

+4775557280

Marianne Pettersen

Grunnskolekontoret

+4775556814

Marianne Pettersen

Regnskapskontoret

+4775555812

Marianne Pettersen

HO Hjemmetjenester

+4775554365

Marianne Raanes Overaa

HO Institusjoner

+4775554600

Marianne Robertsen

Barne og Familieenheten

+4775554316

Marianne Setvik

Marianne Siiri

Byplan

75 55 53 37

Marianne Sivertsen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Marianne Skjelvareid Nilsen

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Marianne Skålvoll

HS

75 55 58 58

Marianne Steen Hernes

HO Institusjoner

+4775554535

Marianne Strøm

Grunnskolekontoret

+4775556600

Marianne Thomassen

HO Institusjoner

+4775593123

Marianne Tymi Grønmo

Grunnskolekontoret

755567015

Marianne Tømmerbakk

Marianne Vangen

Barnehage

75 55 62 70

Marianne Vigerust Myrvoll

Grunnskolekontoret

+4775557300

Marianne Vik

Helsekontoret

+4775557000

Marie - Karine Fjellvoll Andreassen

HO Hjemmetjenester

Marie Amundsen

Marie Andreassen Haugen

HO Institusjoner

+4775554600

Marie Antonsen Hagevik

Miljøtjenesten

971 75 063

Marie Cathrine Rognmo Bakklund

HO Institusjoner

+4775554542