75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Kurt Danielsen

Grunnskolekontoret

+4775556431

Kurt Henrik Kristiansen

Driftskontoret

+4775556533

Kurt Peder Hjelvik

Kurt Rune Martinussen

Bodø

+4775557405

Kurt-Arne Brannfjell

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555308

Kurt-Roger Jacobsen

Nav-kontoret

Kyrre Per Didriksen

Næring og Etablering

+4775555115

Laila Annie Røsnes

Miljøtjenesten

Laila Aunan

HO Institusjoner

+4775554600

Laila B. Kristiansen

HO Hjemmetjenester

75 55 72 50

Laila Corros Thronseen

Driftskontoret

Laila G Olsen

Barnehage

+4775556290

Laila Hansen

Miljøtjenesten

+4775557440

Laila Heian

HO Hjemmetjenester

75 55 56 80

Laila Herstad

Helsekontoret

75 55 94 32

Laila Holst

Nav Bodø

Laila I E Haldorsen

HO Hjemmetjenester

+4775554600

Laila Irene Eide

Miljøtjenesten

+4775555732

Laila Irene Engen

Helsekontoret

Laila Katrin Storå

HO Hjemmetjenester

+4775554903

Laila Lervåg

Miljøtjenesten

+4775557860

Laila Mjelde

HO Institusjoner

+4775554512

Laila Oline Jenssen

HO Institusjoner

+4775593123

Laila S Skille Selfors

HO Hjemmetjenester

+4775557890

Laila Solaas

HO Institusjoner

+4775554560

Laila Sæthre

Miljøtjenesten

Laila Troskog

HO Institusjoner

+4775593000

Laila Wilhelmsen

Helsekontoret

+4775557000

Laila-Cathrin Jakobsen

HO Institusjoner

+4775593143

Laiq Shah Ghoulami

HO Institusjoner

Langh Sian Tuang

Miljøtjenesten

Lars Anderssen

Miljøtjenesten

75 55 54 20

Lars Bang

Kulturkontoret

+4775556053

Lars Børre Elsbak

Grunnskolekontoret

+4775556670

Lars Børre Vangen

Byteknikk Drift/produksjon

+4775554457

Lars Chr Nilsen Utvik

Geodata

+4775555393

Lars Dalen

Grunnskolekontoret

75 56 11 21

Lars Even Stornes

Grunnskolekontoret

+4775556900

Lars Hansen

Lars J Mortensen

Sørarnøy

Lars Karlsen

Lars Magne Georgsen

Grunnskolekontoret

+4775556565

Lars Nicolaysen

Bad

Lars Petter Næss

HO Institusjoner

Lars Petter Næss

Lars Petter Rekkedal

Grunnskolekontoret

+4775557900

Lars Røed Hansen

Politikere

Lars Strandem

Grunnskolekontoret

+4775557600

Lars Tommy Jørgensen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Lars Tore Olsen

Grunnskolekontoret

+4775556940