75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Kristian Arne Koskinen

Straumen

Kristian Elnæs

Bad

Kristian Johansen

Alstad ungdomsskole

Kristian Kleve

Miljøtjenesten

Kristian Lorentzen Johansen

Grunnskolekontoret

Kristian Mevik

Bodø

Kristian Nikolaisen

Grunnskolekontoret

+4775556800

Kristian Sandbakk Hansen

Stormen KF

Kristian Svendsen

Miljøtjenesten

+4775555630

Kristian Varnes

FDVU - Leder

994 38 550

Kristie Pedersen

Grunnskolekontoret

Kristin Alfheim Vinje

HO Hjemmetjenester

75 55 43 60

Kristin Andersen

HO Institusjoner

+4775554600

Kristin Andreassen

Grunnskolekontoret

+4775556860

Kristin Aspelund

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555353

Kristin Benedikte Ruud

Miljøtjenesten

+4775557280

Kristin Berg

Grunnskolekontoret

75 55 67 00

Kristin Betten

Barnehage

+4775556250

Kristin Bjørnstad

HO Institusjoner

+4775593000

Kristin Borge Fredriksen

HO Hjemmetjenester

+4775554600

Kristin Bygd Pedersen

Miljøtjenesten

+4775555735

Kristin Danielsen

Grunnskolekontoret

+4775556840

Kristin Eide Dreyer

Kristin Ekker

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Kristin Estensen

Bodø Rehabiliteringssenter

Kristin Estensen

Hålogalandsgata 131

75 55 70 39

Kristin Gjelseth

Miljøtjenesten

+4775557861

Kristin Gundersen

Hjemmetjenesten Sentrum

75 55 47 00

Kristin Hals Kummernes

Grunnskolekontoret

+4775556650

Kristin Haugen

Bodø Spektrum KF

481 33 322

Kristin Heyeraas

Miljøtjenesten

+4775557280

Kristin Higraff

Helsekontoret

+4775557000

Kristin Hunstad

bystyret

Kristin Høknes

Miljøtjenesten

Kristin Kristensen

Grunnskolekontoret

+4775556900

Kristin Kvamme Pettersen

Grunnskolekontoret

+4775556452

Kristin Leifseth Ellingsen

Helsekontoret

Kristin Lysberg Espelund

HO Institusjoner

+4775593143

Kristin Mikkelsen

HO Institusjoner

Kristin Nesbak

HO Hjemmetjenester

75 55 49 00

Kristin Opheim Steinbakk

Miljøtjenesten

+4775557862

Kristin Roten

Miljøtjenesten

Kristin Schjenken Navjord

Barne og Familieenheten

+4775554313

Kristin Skråmm

Grunnskolekontoret

+4775556456

Kristin Staulvik

Grunnskolekontoret

+4775556530

Kristin Stavnes Jordbru

Byplan

+4775555355

Kristin Synnøve Magnussen

Barnehage

+4775556033

Kristin Sætrum

Grunnskolekontoret

+4775556430

Kristin Tennes

Grunnskolekontoret

+4775557600

Kristin Thorshaug-Jensen

HO Institusjoner

+4775593000