75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Georg Waller

Undervisningssjef

+4775556456

Gerd Aalstad

Undervisningssjef

+4775557770

Gerd Ingebjørg M Nilsen

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Gerd Irene Ludviksen

HO Institusjoner

+4775555854

Gerd Mæhle

Kommunikasjons

+4775593903

Gerd Sissel Abelsen

Undervisningssjef

+4775556670

Getahun Mekonnen Ketema

Flyktningkontoret

907 16 891

Getinet Dinkayehu Eba

HO Institusjoner

Ghizlon Iselin Yahyaoui

Miljøtjenesten

Gima Tinguha Svendgård

HO Institusjoner

+4775554600

Gina A Fagerheim

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Gina Flores Normann

HO Institusjoner

Gina Karlsen Bradley

Miljøtjenesten

+4775555740

Gina Marie Karlsen

Undervisningssjef

75 55 61 84

Gina Renate Dammen

Miljøtjenesten

Gina Walin Fiveltun

Kommunadirektør HS - Stab

+4775554116

Gisle Berg

Undervisningssjef

75 55 60 45

Gisle Nordvik

Byteknikk Forvaltning

+4775555312

Gjermund Hansen

FDVU - Leder

Glenn Roger Balseth

Regnskapskontoret

+4775555809

Gotfred Jensen

Politisk Sekretariat

75 55 48 05

Grazyna Teresa Palmowska

Undervisningssjef

+4775556620

Gregor Vertot

Undervisningssjef

+4775557600

Greta Cathrin Skoglund

Miljøtjenesten

+4775593317

Greta Karin Larsen

HO Institusjoner

Grete Bach Mortensen

Byggesak leder

+4775555361

Grete Bang Ingebrigtsen

Stormen KF

+4795709801

Grete Britt Setså

HO Institusjoner

75 55 58 59

Grete C. Lieng

Undervisningssjef

+4775556900

Grete Ditlefsen

Barnehage

+4775556330

Grete Evjen

Undervisningssjef

+4775556500

Grete Knaplund

Driftskontoret

Grete Knudsen

Undervisningssjef

+4775556607

Grete Knutsen

Undervisningssjef

+4775556670

Grete Kristoffersen Tandberg

Undervisningssjef

+4775556500

Grete Leikny Strømsnes

Barnehage

+4775556180

Grete Lieng Sanden

Undervisningssjef

+4775556400

Grete M Edvinsen

HO Institusjoner

+4775555630

Grete Melå

Undervisningssjef

+4775557700

Grete S Helnes Mortensen

HO Hjemmetjenester

Grete Steinmo

Byteknikk Drift/produksjon

Grete Willumsen

Barne- og Familieenheten

+4775555501

Gretha Evy Larsen

Driftskontoret

75 55 79 00

Grethe Elena Vrybloed

Mørkved Sykehjem

Grethe Jakobsen

HO Hjemmetjenester

75 55 78 90

Grethe Marie Larsen

Barnehage

+4775556310

Grethe Monica Fjærvoll

bystyret

Grethe Mortensen

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Grethe Ranveig Kristensen

HO Hjemmetjenester

+4775554712

Grethe Solbakken

Barnehage

+4775556180