75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Elisabeth Fagerheim Johansen

Grunnskolekontoret

+4775556840

Elisabeth G Heldahl

Barne og Familieenheten

Elisabeth Gjerstad

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Elisabeth Hansen

Grunnskolekontoret

+4775556800

Elisabeth Hansen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Elisabeth Haugmo

Grunnskolekontoret

+4775556500

Elisabeth Hege Johansen

HO Hjemmetjenester

+4775557120

Elisabeth Helene Ellingsen

HO Institusjoner

Elisabeth Hjelbak

HO Institusjoner

+4775554600

Elisabeth Hunstad Johansen

HO Institusjoner

+4775554500

Elisabeth Isaksen

Kulturkontoret

+4775556454

Elisabeth Johannessen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Elisabeth Johansen

Grunnskolekontoret

+4775556900

Elisabeth Johansen Moen

Driftskontoret

75 55 62 55

Elisabeth Karin Jakobsen

Barnehage

+4775556200

Elisabeth Kletteng Skagen

Miljøtjenesten

Elisabeth Kristensen

Barne og Familieenheten

75 55 47 00

Elisabeth Kristoffersen

Grunnskolekontoret

75 55 68 60

Elisabeth Larem

Stormen KF

970 28 127

Elisabeth Larem

Grunnskolekontoret

+4775556700

Elisabeth Lind

HO Hjemmetjenester

+4775554360

Elisabeth Lorentzen

HO Institusjoner

+4775554390

Elisabeth Mari Knutsen

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Elisabeth Meisfjord

Elisabeth Mikalsen

76 05 05 07

Elisabeth Misvær

Grunnskolekontoret

75 55 66 51

Elisabeth Myking Johansen

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Elisabeth Myrvang

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Elisabeth Nymo

HO Institusjoner

+4775555630

Elisabeth Olsen

HO Institusjoner

+4775557660

Elisabeth Olsen

HO Hjemmetjenester

Elisabeth P Knutssøn

Grunnskolekontoret

+4775556700

Elisabeth Pedersen

Grunnskolekontoret

+4775556530

Elisabeth Pedersen Kråkmo

HO Institusjoner

+4775593123

Elisabeth Raanes Olufsen

HO Institusjoner

75 55 76 60

Elisabeth Rønning Horn

Miljøtjenesten

75 55 54 30

Elisabeth S Sæthre

HO Institusjoner

75 59 30 20

Elisabeth Salminen Pedersen

Miljøtjenesten

+4775555740

Elisabeth Storsether

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Elisabeth Sælø

HO Institusjoner

+4775554500

Elisabeth Søvik

Kemnerkontoret

+4775555123

Elisabeth Torstensen

Barnehage

+4775556220

Elisabeth Wenseth

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Elise Annie Rasmussen

HO Institusjoner

+4775554500

Elise Benedicte Farstad

HO Hjemmetjenester

75 55 56 83

Elise Berild Vikki

Politikere

Elise Frantzen

Miljøtjenesten

+4775555735

Elise Gordon Barstad Fuchs

Elise Karlsen Lundlie

HO Institusjoner

+4775593143

Elise Marie Pedersen

Miljøtjenesten

+4775555740