75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Tone Cecilie Hansen

Barnehage

+4775556310

Tone Christoffersen

Stormen KF

957 55 203

Tone Elisabeth Brattli

Grunnskolekontoret

+4775557700

Tone Elisabeth Ilstad

Barnehage

+4775556180

Tone Elisabeth Olsen

Barne og Familieenheten

75 55 55 16

Tone Helene Frydenlund

Kommunadirektør HS - Stab

+4775554117

Tone Helgesen

HO Hjemmetjenester

Tone Iren Meløysund

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Tone Iversen

Barne og Familieenheten

+4775555449

Tone Jenssen

HO Institusjoner

+4775557660

Tone Johanne Sandvik

Grunnskolekontoret

+4775557760

Tone Johansen

Grunnskolekontoret

+4775556500

Tone Karin Espejord

Grunnskolekontoret

+4775556700

Tone Kjerkreit

Barne og Familieenheten

+4775557341

Tone Kristin Krey Dising

Grunnskolekontoret

+4775556014

Tone Kristine Sæterhaug

HO Institusjoner

+4775593123

Tone Langen

Grunnskolekontoret

+4775556700

Tone Linn Reed Solvang

Kulturkontoret

+4775556036

Tone Lise Haugen

HO Institusjoner

75 59 30 20

Tone Løvdahl

Grunnskolekontoret

+4775557770

Tone M Skjelstad Jakobsen

Byteknikk Park/idrett

+4775554400

Tone Merethe Antonsen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Tone Nancy Helen Grytvik

Grunnskolekontoret

+4775556530

Tone Norskott

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Tone Nystad

Barnehage

+4775556250

Tone Roberg Fygle

Grunnskolekontoret

+4775556700

Tone Solbakk

Barne og Familieenheten

+4775554317

Tone Solbakk Horn

Barnehage

+4775556280

Tone Susanne Engan

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Tone Wollan

Flyktningkontoret

+4775554032

Tone-Anette Hestnes

Grunnskolekontoret

+4775556500

Tone-Kristin Klæboe

Grunnskolekontoret

+4775556700

Tone-Lise Lyngeng

Grunnskolekontoret

+4775556602

Tone-Lise Seldorsen

HO Institusjoner

+4775555850

Tone-Lise Sørensen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Tone-Lise Waldemarsen

Grunnskolekontoret

+4775556560

Tone-Mariann Haugmo

Miljøtjenesten

+4775555415

Tone-Merethe Åseng

Barnehage

+4775556290

Tonje Bach Eliassen

HO Institusjoner

75 59 30 40

Tonje Breivik

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Tonje Dokmo

Lillebølgen/Stadion avlasting

75 55 74 40

Tonje Hadsel

Grunnskolekontoret

+4775556900

Tonje Halonen

Grunnskolekontoret

Tonje Helen Pedersen

Barnehage

+4775556200

Tonje Hustad

HO Institusjoner

+4775593000

Tonje Iversen Fjordtun

Barnehage

+4775556340

Tonje Johansen

HO Institusjoner

+4775555630

Tonje Klæboe Mardal

Mørkved Sykehjem

Tonje Kristine Netskar

HO Hjemmetjenester

75 55 56 83

Tonje Mariell Wik

HO Institusjoner

+4775557660