75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Sondre Skjelvik

Grunnskolekontoret

+4775557600

Sondre Skogsholm Ludvigsen

Barne og Familieenheten

Sondre Wold Arntsen

Grunnskolekontoret

+4775557300

Sonja Beate Andersen

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Sonja Edvartsen

HO Hjemmetjenester

+4775554912

Sonja Flengstad

Barnehage

+4775556350

Sonja Lind

Flyktningkontoret

+4775554055

Sonja Marie Amundsen

Barne og Familieenheten

75 55 55 34

Sonja Marie Antonsen

Miljøtjenesten

75 55 46 43

Sonja Osnes

Kulturkontoret

Sonja Tanner

Grunnskolekontoret

Sonthaya N Holten

Grunnskole

75 55 66 20

Sophia W Stavnem

Miljøtjenesten

Sophie Kvam

HO Hjemmetjenester

Sophie Stol Øyan

Bad

Stefan Kjelling

Helsekontoret

+4775555466

Steffan Haunter Pedersen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Steffen Andrè Norum

HO Institusjoner

+4775554600

Steffen Brenna Stranden

Grunnskolekontoret

Steffen Joakim Olaussen

HO Institusjoner

+4775554600

Steffen Klungseth

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Steffen Krogh Stensen

Grunnskolekontoret

+4775556800

Steffen Mario Telnes Mentzoni

Bad

Steffen Norum Jensen

Regnskapskontoret

+4775555802

Stein Arne Færøy

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Stein Arne Sommerseth

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 61

Stein Arve Solem-Solstad

HO Hjemmetjenester

Stein Audun Fagerland

Stein Gøran Karlsen

Grunnskolekontoret

+4775556700

Stein Hasselberg

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Stein Haugen

Kulturkontoret

+4775556037

Stein Hugo Johnsen

Grunnskolekontoret

+4775556530

Stein Ivar Olsen

Hall

Stein Laastad

Engavågen

Stein Ove Falck Rangsæter

HO Hjemmetjenester

+4775555630

Stein Røsten

Byggesak

+4775555364

Stein-Erik Eriksen

Rognan

Stein-Kjetil Moe

Helsekontoret

75 55 54 71

Stein-Rune Storli

Fauske

Stein-Vegar Langaard

Sulitjelma

Stein-Viggo Sandvik

Hall

Steinar Andersen

Grunnskolekontoret

+4775556900

Steinar Andre Fredriksen

Barne og Familieenheten

+4775554920

Steinar Antonsen

HO Institusjoner

+4775593143

Steinar Engen

Grunnskolekontoret

+4775556500

Steinar Kristiansen

Helsekontoret

75 58 60 10

Steinar Lorentzen

Stormen KF

Steinar N Bang Hansen

Administrasjon

Steinar Ness

HO Hjemmetjenester

+4775554913

Steinar Pettersen

Grunnskolekontoret

+4775556048