75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Johan Hesslow

Hjemmetjenesten Sentrum

Sophie Kvam

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

Viktoria Karoline Pettersen Bowitz

Rehabiliteringstjenesten

Ørjan Amundsen

HS

Dorothea Theresa Ripnes

Symra Dagsenter

Andreas Novik

Tiurveien Avlastning

Simen Nørstebø

Hjemmetjenesten Øst, Mørkved

Sofie Knutssøn-Vangen

Stormen bibliotek

Ingrid Higraff

TBBS - Sørgjerdet bokollektiv A

Talita Kaspersen

Miljøtj. Lillevollen/Vollveien

Ann-Kristin Bernhoff

Miljøtj. Kongensgate 14 4 og 5 etasje/Utegruppa

Ida Malin Wisthus

Helsesøstertjenesten

Masud Ahmed

Renhold

Sigvat Brustad

Skolen i Værran

Eva H.T. Passas

Rønvik Legenseter

Øivind Hillestad

Alstad Barneskole

Ellinor Olsen

Ergoterapi og hverdagsmestring

Øyvind Kristian Kymre

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

Annika Krekling Coldevin

BV Omsorg

Inti Michel

Stormen bibliotek

Sara Kanutte Skjelvik

Stormen bibliotek

Rakel Kaarvik

Stadiontunet sykehjem

Magda Knutsen

Hjelpemiddelteamet

Stian Jenssen

Susanne Snefjellå Hunstad

Rehabiliteringstjenesten

Andrea Langmo

Barnas Hus/Regnbuen bhg.

Helene Rylandsholm

Miljøtjenesten Sentrum

Hugo Bergersen

Vollveien 28A

Madeleine Birkelund

Sølvsuper helse- og velferdssenter

John Are Dahlmo

Vollsletta sykehjem

Lone Hansen

Helse- og sosialavdelingen

Ingeborg Christine Hansen

Garnveien

Camilla Melby

Teknisk avdeling

Ragnhild Sofie Kjær

Helse- og sosialavdelingen

Vetle Tømmerberg

Stormen bibliotek

Storm Testbruker

Stormen Kulturhus

Kjetil Bergseth

HS

Stian Bjørsvik

Garnveien

Andrea Steen Hernes

Symra Dagsenter

Benjamin Ådna

Garnveien

Andreas Aasmundrud

Skolen i Værran

Tor Kvig Andreassen

Saltvern skole

Niklas K A Jørgensen

Fritidssenter

Marita Andreassen

NAV-kontoret

Rita Irene Navjord

Renhold

Charlotte Pedersen

Rolf Inge Skille

NAV-kontoret

Jan Olav Selfors

Stormen bibliotek

Maja Kvikstad

Skjerstad oppvekstsenter

Ranveig Kristiansen

Hovdejordet