75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Susanne Sandvold

Miljøtjenesten

Susanne Snefjellå Hunstad

HO Hjemmetjenester

Susanne Sørensen

Miljøtjenesten

+4775557861

Susanne Villemo Skram

Kemnerkontoret

+4775555139

Sussette Gjerdrum

Barnehage

+4775556200

Suvi Maaria Paulsen

HO Institusjoner

+4775593000

Suzanne Nina Sevaldsen

Miljøtjenesten

+4775555735

Svana Kristin Hollum

Byplan

+4775555359

Svanhild Kvande

Driftskontoret

Svanhild May Johnsen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Svein Are Bendiksen

FDVU - Leder

+4775555955

Svein Arne Hansen

Driftskontoret

75 59 30 13

Svein Arne Sørensen

110-nødsentral

+4775546850

Svein Arthur Olsen

Driftskontoret

+4775557770

Svein Bjørhusdal

Stormen KF

Svein Erik Heggmo

Undervisningssjef

+4775556500

Svein Erik Moholt

Plan- og samfunn

+4775555102

Svein Erik Olsen

Byteknikk Park/idrett

Svein Gisle Ludvigsen

Feiing

+4775555260

Svein Håvard Ålien

Helsekontoret

75 55 94 32

Svein Inge Johansen

Politisk Sekretariat

75 55 50 17

Svein Ivar Leithe

Regnskapskontoret

+4775555815

Svein Magne Njålla

Kemnerkontoret

+4775555136

Svein Morten Sandnes

Tilsyn

Svein Møllersen

Rønvik menighet, selskap 83

Svein Nordtug

NAV Bodø

55 55 33 33

Svein Olav Danielsen

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Svein Ole Lindqvist

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 09

Svein Ove Moen

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555321

Svein Rebni

HO Institusjoner

+4775554500

Svein Ringvall

Undervisningssjef

+4775556620

Svein-Are Johansen

HO Institusjoner

75 55 56 30

Svein-Kåre Morkemo Karlsen

Undervisningssjef

+4775556700

Svein-Roar Rokke

Helsekontoret

+4775554771

Sveinung Haugen

Kommunadirektør HS - Stab

+4775554104

Sven Ove Lofthus

HO Institusjoner

+4775554611

Svenn-Åge Lyngøy

Barneverntjenesten

75 55 55 40

Sverre Domås

Undervisningssjef

+4775556860

Sverre Jan Borlaug

Undervisningssjef

+4775557600

Sverre Rasch

HO Hjemmetjenester

+4775554301

Sverre Vold

FDVU - Leder

+4775555963

Svetlana Burzinska-Nilsen

Byteknikk Forvaltning

+4775555334

Svetlana T Williams

Kultur

+4775557630

Sylvia Helene Nilssen

Undervisningssjef

+4775556900

Sylvia Kristiansen

HO Institusjoner

Sylvia Olsen

Miljøtjenesten

Synne Berild

Barne- og Familieenheten

+4775557340

Synne H Bjørbæk

Politikere

+4775555170

Synne Haugen

HO Institusjoner

Synne Julie Eilertsen

HO Institusjoner