75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Sandra Knutsen Mathisen

Miljøtjenesten

+4775557861

Sandra Mellemvik

Barnehage

+4775556180

Sandra Nikolaisen

HO Institusjoner

Sandra Rosemari Jervås

Flyktningkontoret

75 55 40 30

Sandra Thorstensen Solli

HO Hjemmetjenester

75 55 71 00

Sandra Virginia Valdes Macias

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Sandy Chatham

Sanja Duranspahic

Undervisningssjef

+4775556700

Sanna Kristine Mikaelsen

Utvikling

Saowani Yuyen

Miljøtjenesten

Sara Aalberg

HO Hjemmetjenester

Sara Ayele Muhe

HO Institusjoner

+4775554500

Sara Kanutte Skjelvik

Kultur

Sara Kristin Hansen

NAV-kontoret

55 55 33 33

Sara Røsnes Hansen

Undervisningssjef

+4775555680

Sara Svanes

Miljøtjenesten

Sarah Haldorsen Steindal

HO Institusjoner

+4775554500

Sari Tuula Anneli Korkala

Barnehage

+4775556380

Sarmite Gzibovska

Undervisningssjef

+4775556620

Sasa Duranspahic

Barneverntjenesten

941 35 669

Selam Teklesenbet Kahsay

HO Hjemmetjenester

Selma Reinvik

Undervisningssjef

+4775557600

Selma Østensen

Selome Mehretab

HO Institusjoner

+4775554500

Semhar Sium

HO Institusjoner

+4775555850

Sergey Drugov

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Shana Emilie Lehn

HO Hjemmetjenester

+4775556600

Sidsel Angell

Undervisningssjef

+4775556532

Sidsel Eivik Madland

Undervisningssjef

+4775556671

Sidsel Helland Gulbransen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Sigbjørn Jørstad

Byteknikk Plan og Utbygging

Sigbjørn Meyer Johansen Olsen

HO Hjemmetjenester

Sigfrid Hansen Bogen

HO Institusjoner

Sigmund Hole Estensen

Undervisningssjef

+4775557700

Signe Evjetun Nedregård

HO Hjemmetjenester

+4775554392

Signe Frantsen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Signe Jorunn Jensen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Sigrid Amalie Trælnes

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Sigrid Angelsen

Undervisningssjef

Sigrid Antonsen

Barnehage

+4775556250

Sigrid Bergitte Lund

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Sigrid Carlsen

Undervisningssjef

+4775556940

Sigrid Karlsen Kosnes

Undervisningssjef

+4775556800

Sigrid Kristine Hansen

Barne- og Familieenheten

+4775555526

Sigrid Olaug Kjær

Undervisningssjef

+4775556600

Sigrid Seivåg Moen

Undervisningssjef

Sigrid Sirijord Sæteren

HO Hjemmetjenester

Sigrid Skov Tjong

HO Institusjoner

75 55 58 58

Sigrun Dögg Petursdottir

Undervisningssjef

75 55 48 44

Sigrun Johansen

Undervisningssjef

+4775556940