75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Rita Garnes

Tildelingskontoret

+4775554177

Rita Haavin

Barne- og Familieenheten

+4775557352

Rita Hamre

HO Institusjoner

75 55 58 66

Rita Helen Perly Njålla

HO Hjemmetjenester

+4775554602

Rita Henriksen

Barnehage

+4775556340

Rita Herdis Christensen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Rita Irene Navjord

Driftskontoret

75 55 79 00

Rita Karlsen

Barnehage

+4775556330

Rita Karlsen

HO Hjemmetjenester

+4775557039

Rita Langnes

HO Hjemmetjenester

+4775557171

Rita Lorentzen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Rita Marianne Hansen

Barnehage

Rita Marie Amundsen

Barneverntjenesten

75 55 55 40

Rita Merete Jakobsen

HO Institusjoner

+4775555850

Rita Nohr

Undervisningssjef

+4775556650

Rita Opdal Robertsen

Undervisningssjef

+4775556940

Rita S Wik

Kemnerkontoret

+4775555839

Rita Schjetne

Miljøtjenesten

+4775554605

Rita Sund Kornberg

HO Institusjoner

+4775555630

Roald Grimstad

Miljøtjenesten

Roar Bratland Erichsen

Grunn og utviklingskontoret - Leder

+4775555934

Roar Jahn Trondsen

Geodata

+4775555387

Roar Kristiansen

Undervisningssjef

75 55 65 00

Roar Magnus Fische

Byteknikk Drift/produksjon

Roar Martin Stenersen

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Robert Erling Nilsen

Barnehage

+4775556290

Robert Hong Skavhaug

Undervisningssjef

+4775557300

Robert Kosmo

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Robert Simonsen

Nav-kontoret

75 55 55 40

Roger Asbjørn Baade

Undervisningssjef

+4775556530

Roger B. Fredriksen

Innkjøpstkontoret

+4775593607

Roger Balstad

Miljøtjenesten

+4775557860

Roger Brækka

Byteknikk Drift/produksjon

+4775554446

Roger Dalsbø

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555335

Roger Frantzen

HO Institusjoner

+4775593133

Roger Ilstad

Driftskontoret

+4775557760

Roger Jenssen

Grunn og utviklingskontoret - Leder

+4775555943

Roger Johansen

Kultur

Roger K. Barclet

Flyktningkontoret

Roger Kildahl

Byteknikk Drift/produksjon

Roger Nikolaisen

HO Hjemmetjenester

75 55 70 30

Roger Pedersen

Byteknikk Drift/produksjon

Roger Wikerøy

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Roger Williams

Byteknikk Plan og Utbygging

911 54 228

Roj Horori

Driftskontoret

Roland Larsen

Undervisningssjef

+4775556700

Rolf Arne Åsheim

Grunn og utviklingskontoret - Leder

+4775555936

Rolf Cato Raade

Stormen KF

Rolf David Storvoll

Undervisningssjef

+4775556500

Rolf Erik Wegner

Byggdrift

953 38 308