75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Maria Charlotte Ødegård Wangen

HO Institusjoner

+4775554600

Maria Do S Ellingsen

HO Institusjoner

+4775554500

Maria Grytvik Hartvedt

HO Hjemmetjenester

+4775554312

Maria Hassum-Martinussen

Barnehage

Maria Helen Meløysund

HO Hjemmetjenester

Maria Jakobsen

Stormen KF

Maria Jakobsen

Grunnskolekontoret

+4775556650

Maria K Pedersen

HO Institusjoner

+4775554500

Maria Kildahl Olsen

Leinesfjord

Maria Knutsen Johansen

Barnehage

Maria Kramer

Grunnskolekontoret

+4775556860

Maria Lind

Miljøtjenesten

Maria Lyngstad Willassen

Kulturkontoret

75 55 60 25

Maria Martinsen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Maria O Hansen Fjørtoft

Barne og Familieenheten

75 55 54 92

Maria Okkenhaug

Flyktningkontoret, avdeling for enslige mindreåirge

+4795448422

Maria Oline Meisler

Grunnskolekontoret

Maria Reiersen Horn

HO Institusjoner

+4775593000

Maria Reinhardtsen

HO Institusjoner

+4775555850

Maria Rist

HO Hjemmetjenester

Maria Rosileuda Verissimo Varde

HO Institusjoner

+4775557660

Maria Schjem

Grunnskolekontoret

+4775556650

Maria Seivaag

HO Institusjoner

75 55 46 24

Maria Tangen Christensen

HO Institusjoner

Maria Tessem Hole

Barne og Familieenheten

75 55 55 15

Maria Therese Hauge

Grunnskolekontoret

+4775557700

Maria Therese Sandberg Johnsen

Barne og Familieenheten

+4775555454

Maria Thorshaug-Jensen

Maria Tobiassen Arntsen

HO Institusjoner

+4775557660

Maria Veinan

HO Institusjoner

75 55 56 30

Maria Vinje Pedersen

Miljøtjenesten

Maria Zandra Patena

Mariam Essarti

HO Institusjoner

+4775554535

Marian Eide

Stormen KF

Marian Olsen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Mariann Bakken Isaksen

HR-kontoret

+4775555032

Mariann Bergseth

Grunnskolekontoret

+4775556860

Mariann Engen

Barne og Familieenheten

75 55 55 35

Mariann Gustad Jenssen

HO Institusjoner

+4775555864

Mariann Holmstrøm

75 50 03 05

Mariann Karlsen

HO Hjemmetjenester

75 55 71 00

Mariann Kvandal-Øhlén

Barne og Familieenheten

+4775557373

Mariann Mikalsen Larsen

HO Institusjoner

Mariann Myrland

Miljøtjenesten

+4775557861

Mariann Myrås

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Mariann Skålvold

Barnehage

+4775556351

Mariann Stensland

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Mariann Strømsvik

Grunnskolekontoret

75 55 61 70

Mariann Vading Hartveit

Grunnskolekontoret

+4775554860

Marianne Andreassen

HO Hjemmetjenester

+4775555680