75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Iselin Mari Johansen Jacobsen

Stadiontunet sykehjem

75 55 58 62

Isman Jama Salah

Miljøtjenesten

Israa Rashid Mustafa

Flyktningkontoret

Ivan Andre Johnsen

Grunnskolekontoret

+4775556940

Ivan Larry Heldahl

HO Institusjoner

+4775593133

Ivan Ole Fossbakk

Økonomikontoret

+4775555092

Ivar Andreassen Rosland

Miljøtjenesten

+4775557861

Ivar Angelsen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Ivar Eggen

Miljøtjenesten

+4775557864

Ivar Emil Lund

HO Institusjoner

75 55 58 59

Ivar Hogstad

Forebyggende

+4775557403

Ivar J Jakobsen Unhjem

Grunnskolekontoret

+4775556700

Ivar Karlsen

NAV Bodø

21 05 43 70

Ivar Karlsen

Grunnskolekontoret

75 55 65 00

Ivar Steinar Andreassen

Ivar Westvig

Administrasjon

75 55 75 24

Iver-Andre Marken

Ørnes

Iwona Bak

Driftskontoret

Jacob Kaspersen Katralen

Jagmeet Kaur

HO Institusjoner

+4775555850

Jakob Broderstad

Grunnskolekontoret

+4775556600

Jakob Broderstad

Bodø voksenopplæring

75 55 66 00

James John Cryans

Byteknikk

75 55 44 63

Jan Are Pettersen

Misvær

Jan Arne Gabrielsen

Grunnskolekontoret

+4775557600

Jan Charles Kristensen

Byteknikk Drift/produksjon

976 99 861

Jan Eivind Lysø

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Jan Erik Larsen

Knaplund

Jan Erik Thorbergsen

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555319

Jan Erling Wasmuth

Plan- og samfunn

+4775555114

Jan Halvard Hellesøy

Miljøtjenesten

+4775557860

Jan Helge Gjersvoll Iversen

Flyktningkontoret

+4775554052

Jan Ivar Døhl Olsen

Kulturkontoret

Jan Martin Nyström

Innkjøpstkontoret

+4775593606

Jan Martin Singstad

Grunnskolekontoret

+4775557300

Jan Morten Carlsen

Grunnskolekontoret

+4775556620

Jan Morten Isaksen

Leinesfjord

Jan Nidolf Larsen

Knaplund

Jan Olav Berg-Jensen

Grunnskolekontoret

+4775556700

Jan Olav Selfors

Kulturkontoret

Jan Olav Selfors

Stormen bibliotek

Jan Otto Mentzoni

Våg

Jan Patrik Berndtsson

Helsekontoret

75 59 30 35

Jan Petter Madsen

Rognan

Jan Tore Johnsen

Byteknikk Forvaltning

+4775555305

Jan-Arne Leding

Barne og Familieenheten

75 55 55 85

Jan-Einar Jenssen

Byteknikk Drift/produksjon

Jan-Erik Risvik

Ørnes

Jan-Ivar Nordvik

110-nødsentral

+4775557428

Jan-Markus Hvassing

HO Hjemmetjenester

+4775554300