75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Tore Jodal

Beredskap

75 55 74 05

Tore Johan Nordli

Beredskap

+4775557410

Tore Knappskog

Grunnskolekontoret

+4775556600

Tore Ludvig Dybfest

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Tore Markussen

Grunnskolekontoret

+4775556456

Tore Michaelsen

Helsekontoret

+4775586010

Tore Robert Antonsen

Inndyr

Tore Stemland

Politikere

Tore Tveraabak

Helsekontoret

+4775555440

Tore Tverbakk

Grunnskolekontoret

+4775556040

Torfinn Endresen

Helsekontoret

75 55 57 90

Torfinn Fredheim

Miljøtjenesten

+4775557861

Torfinn Langwell

HO Institusjoner

Torfinn Sebergsen Beldo

Grunnskolekontoret

+4775554844

Torfrid Oddrun Eliassen

HO Institusjoner

75 55 56 30

Torgeir Furuhagen

HO Hjemmetjenester

+4775555430

Torgeir Jørgensen

Grunnskolekontoret

Torgeir Kristiansen

Engavågen

Torgeir Moen

Bodø

+4775557416

Torgeir Nordrum

Sentrum sykehjem

75 55 45 40

Torgeir Rudborg Eide

Kjerringøy

Torgrim Stavnes

Driftskontoret

75 55 46 15

Torgunn Ellingsen

HO Institusjoner

+4775554128

Torgunn Gunnarsen

HO Institusjoner

+4775593133

Torhild Evertsen

HO Hjemmetjenester

Torhild Fjell Sæthre

Miljøtjenesten

+4775557862

Torhild Karin Melbye

Grunnskolekontoret

+4775556840

Torhild L Kristiansen

Barnehage

+4775556250

Torhild Ness

Barnehage

+4775556160

Torhild Pedersen

HO Hjemmetjenester

75 55 46 02

Toril Marie Mulstrand

Grunnskolekontoret

+4775556840

Toril Odny Karine Meyer

HO Institusjoner

+4775554500

Toril Thoresen

Grunnskolekontoret

+4775556700

Torild Anita Willumsen

Grunnskolekontoret

+4775556700

Torild Kaspersen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Torill Gustavsen

HO Institusjoner

+4775554535

Torill Hanne Henningsen

Grunnskolekontoret

+4775557700

Torill Irene Edvardsen

Torill Kartfjord

Kommunikasjonsenheten

+4775548005

Torill Kristin Svedhaug

Kommunaldirektør OK - Stab

+4775556010

Torill Lien

Grunnskolekontoret

+4775556800

Torill Merete Karlsen

Grunnskolekontoret

+4775556900

Torill Merethe Haubakk

Helsekontoret

+4775554930

Torill Pedersen

Helsekontoret

+4775554000

Torill Rossi

HO Institusjoner

+4775557660

Torill Stien

HO Institusjoner

+4775557660

Torill Strand

Kommunikasjonsenheten

+4775593306

Torill Strand

HO Institusjoner

+4775593143

Torill Svendsgård Dalen

HO Institusjoner

Torill Winnie Kvig

HO Hjemmetjenester