75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Torill Kristin Svedhaug

Kommunaldirektør OK - Stab

+4775556010

Torill Lien

Undervisningssjef

+4775556800

Torill Merete Karlsen

Undervisningssjef

+4775556900

Torill Merethe Haubakk

Helsekontoret

+4775554930

Torill Pedersen

Helsekontoret

+4775554000

Torill Rossi

HO Institusjoner

+4775557660

Torill Stien

HO Institusjoner

+4775557660

Torill Strand

Kommunikasjons

+4775593306

Torill Strand

HO Institusjoner

+4775593143

Torill Svendsgård Dalen

HO Institusjoner

Torill Winnie Kvig

HO Hjemmetjenester

Torleif Eggesvik

Beiarn

Torodd Støver

Fauske

Torry Erikke Klingan

HO Institusjoner

+4775554395

Torstein Martinsen

Driftskontoret

755564425

Torsten Abert

HO Institusjoner

+4775554500

Torunn Alfredsen

Torunn Alfredsen

HO Institusjoner

75 55 58 55

Torunn Greger

Miljøtjenesten

+4775554600

Torunn H. Wenberg

HO Institusjoner

75 55 43 96

Torunn M Strandjord

Barnehage

+4775556200

Torunn Synøve Kristiansen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Tove Anita Jørgensen

Undervisningssjef

+4775556900

Tove Anne Krokstrand

Tove Anne Mosesen

Helsekontoret

+4775555460

Tove Bjørnstrøm

HO Hjemmetjenester

+4775554343

Tove Brattland

Undervisningssjef

+4775556400

Tove Britt Hanssen

Regnskapskontoret

+4775555803

Tove Dypfest Karlsen

Barnehage

+4775556220

Tove Eikanger Hanssen

HO Institusjoner

+4775554600

Tove Eli Buschmann-Rise

Stab UE

+4775555941

Tove Eli Buschmann-Rise

Tove Elin Saugestad

Barnehage

+4775556380

Tove Enge Øksnes

Barnehage

75 55 63 50

Tove Fredly

Undervisningssjef

+4775556500

Tove Helen Bakkemo

4164872

Tove Helen Tjønnøy

Undervisningssjef

+4775556621

Tove Hovde Olavsen

HO Institusjoner

75 55 43 96

Tove Johansen

Undervisningssjef

+4775556600

Tove Johansen

Undervisningssjef

+4775556900

Tove Johansen

Undervisningssjef

+4775557900

Tove Kristin Sæthre

Undervisningssjef

+4775556700

Tove Kristine Olsen

HO Institusjoner

Tove Marie Nitter

bystyret

Tove Marlen Bortheim

Skolen

+4776050522

Tove Merethe Hansen

Undervisningssjef

+4775557770

Tove Nilsen

Helsekontoret

+4775555460

Tove Norheim

HO Institusjoner

+4775593133

Tove Olaussen

Miljøtjenesten

+4775555415

Tove Paulsen

HO Hjemmetjenester

+4775554300