75 55 50 00

Du er her:

Ansatte Næring- og Utviklingsavdelingen

Velkommen til Nærings- og utviklingsavdelingen.

 

Navn

Tittel

E-post

Telefon

Odd Henriksen Kommunaldirektør odd.henriksen@bodo.kommune.no 911 46 829

Thor Arne
Tobiassen

Seniorrådgiver Stab

Thor.Arne.Tobiassen@bodo.kommune.no

75 55 51 18
913 99 143

Stephan Skjelvan

Leder Utviklings-
og innovasjon

sas@bodo.kommune.no

932 51 221

Bror Myrvang

Prosjektleder
Sikkerhet- og beredskap

bror.myrvang@bodo.kommune.no

481 74 683

Carina Dreyer
Salater

Prosjektleder
Sentrumsprosjektet

carina.dreyer.salater@bodo.kommune.no

934 30 090

Daniel Bjarmann Simonsen

Prosjektleder
Ny by - Ny flyplass

daniel.bjarmann.simonsen@bodo.kommune.no

992 29 008

Rakel Hunstad

Prosjektutvikler
Ny by - Ny flyplass

rakel.hunstad@bodo.kommune.no

908 75 173

Sanna Kristine Mikaelsen

Prosjektrådgiver 
Ny by - ny flyplass

sanna.kristine.mikaelsen@bodo.kommune.no

476 40 046

Therese Korsvik Eliassen

Prosjektleder
Bodø i Vinden

tke@bodo.kommune.no

75 55 51 00
924 30 229

Marianne Bahr Simonsen

Prosjektleder
Smart Bodø

mbs@bodo.kommune.no

934 50 021

Heidi Thommesen

Næringssjef

heidi.thommesen@bodo.kommune.no

976 20 979

Anita Skog Rådgiver Næringsutvikling anita.skog@bodo.kommune.no 916 61 376

Kyrre Didriksen

Rådgiver
Næringsutvikling

Kyrre.Didriksen@bodo.kommune.no

75 55 51 15
990 38 110

Finn Erik Skagen

Saksbehandler

Finn.Erik.Skagen@bodo.kommune.no

75 55 44 94
970 36 419

Mona Lindal

Prosjektleder
Byregionsprosjektet

ml@bodo.kommune.no

75 55 51 11
901 17 465

Thor Arne Nesje

Skogbrukssjef

Thor.Arne.Nesje@bodo.kommune.no

75 55 44 92
976 36 290

Knut Valberg

Landbrukssjef

Knut.Valberg@bodo.kommune.no

75 55 44 95

Dagrun Bergli

Rådgiver Landbruk/Havbruk

Dagrun.Bergli@bodo.kommune.no

75 55 48 12

Yngve Fløttkjær

Fagkonsulent landbruk

Yngve.Flottkjaer@bodo.kommune.no

75 55 48 11
414 66 204

Bjørn Tore Olsen

Leder Plan og Samfunn

bjorn.tore.olsen2@bodo.kommune.no

75 55 51 01
98 68 76 11

Svein Erik Moholt

Rådgiver Plan og samfunn

sem@bodo.kommune.no

75 55 51 02
95 969 060

Gøran Raade-Andersen

Folkehelsekoprdinator

Goran.Raade-Andersen@bodo.kommune.no

75 55 51 19

Merethe Wie
Sandbakk

Mangfoldskoordinator

mws@bodo.kommune.no

416 80 446

Jan Wasmuth

Klima- og miljøvernsjef

jan.wasmuth@bodo.kommune.no

75 55 51 14
900 92 698

Marte Melnes

Rådgiver Miljøvern

Marte.Melnes@bodo.kommune.no

75 55 51 04
900 66 946

Majvi Schjødt

Miljøfyrtårnkonsulent

majvi.schjodt@bodo.kommune.no

75 55 51 16

Reidar H Skogli

Rådgiver/Prosjektleder
boligsosialt arbeid

Reidar.H.Skogli@bodo.kommune.no

75 55 51 03

Lise Henriette
Rånes

Boligkoordinator

lise.henriette.ranes@bodo.kommune.no

958 85 794

Arne Opheim

Samferdselssjef

Arne.Opheim@bodo.kommune.no

75 55 51 07
412 63 720

Linnea Marie
Richter

Prosjektleder
vannområdene i Salten

Linnea.maria.richter@bodo.kommune.no

994 73 406