75 55 50 00

Du er her:

 • Foto: Barnas idrettsdag

  Plan for idrett og friluftsliv 2018 - 2021

  Bystyret vedtok i sitt møte 30. mars 2017 oppstart av revisjon av Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv for årene 2018 - 2021.

 • til jobben

  Kom i form med gode venner og kollegaer på lag eller alene!

  Aksjonen passer for alle og all aktivitet gir poeng! Hvordan kommer du deg til skole eller jobb? Kan du benytte en og annen dag til å sykle eller gå? Litt er bedre enn ingenting.

 • Ida

  Gjennombrudd i tunnellen

  Fredag smalt ordfører Ida Pinnerød den aller siste salva i Bodøs nyeste tunnel; overvannstunnellen fra Bodøelva gjennom Alberthaugen og Rishaugen for utslipp i Hangåsvika. Se bildene her.

 • Medlaje

  Ninny Petrine Jensen fikk Kongens fortjenstmedalje

  Ninny Petrine Jensen fikk i går Kongens fortjenstmedalje

 • arbeidsskisse

  Nå startert arbeidene ved Saltstraumen skole

  Prosjektet realiseres med hjelp av tildelte Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler for 2016.

 • bankgata

  Kryss Bankgata/Hålogalandsgata

  I forbindelse med nedsetting av kantstein vil det foregå arbeid i krysset Bankgata/Hålogalandsgata.

 • Parksjef Per Rekkedal

  Felles dugnad for en reinere kommune

  Bodø kommune inviterer velforeninger og andre til felles dugnad med rydding i offentlige friområder og fellesarealer.

 • Foto: Per-Inge Johnsen

  Øvelsen er over

  Beredskapsøvelsen som ble arrangert i Bodø 26. april er nå over.

 • Øvelse

  Se opp for øvelsesaktivitet

  Onsdag 26. april arrangeres det en større beredskapsøvelse i Bodø. Det kan innebære til dels stor trafikk både til lands, til vanns og i lufta. Være spesielt oppmerksom i området rundt Nord universitet.

 • Gatefeiing 2017

  Gatefeiing 2017

  Aksjonen starter mandag 24. april, og vi ber huseiere og næringsdrivende om hjelp til renhold og rydding av fortau.

 • Erna

  Presenterte nordområdestrategien i Stormen

  Statsminister Erna Solberg tok med seg tre statsråder til Bodø for å presentere regjeringens plan for Nord-Norge de neste årene. Se bildene her

 • Trefelling

  Felling av trær

  Bodø kommune får mange henvendelser om felling av trær på kommunal grunn. For å kunne behandle slike saker på best mulig måte bes søkere om å benytte digitalt søknadsskjema.

 • parkering

  Se den nakne innsiden av rådhuset

  Siden i høst har arbeidere revet vegger og tømt alt som var i rådhuset og banken. Her kan du se hvordan det ble når veggene ble borte.

 • Reguleringsplan Vollveien

  Teknisk avdeling | Sanering Vollveien

  I forbindelse med reguleringsplanen for Vollhaugen skal vann, avløp og veiareal i Vollveien saneres. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt.

 • mørkved

  2700 klager

  Ved fristens utløp mandag var det kommet inn 2700 klager på eiendomsskatten, viser en oversikt fra arkivet i Bodø kommune. Dette er om lag 13 prosent av det totale antallet takserte eiendommer.

 • Ordfører Ida Maria Pinnerød russisk ambassadør

  Besøk av den russiske ambassadøren

  Den russiske ambassadøren til Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, på sitt første besøk i Bodø.

 • ramberg

  Ramberg til kommunen

  Bodø kommune har ansatt Aleksander Ramberg(36) som ny webredaktør i Kommunikasjonsavdelingen. – Dette blir en spennende utfordring i en kommune der det skjer svært mye, sier Ramberg.

 • Havn

  Full frifinnelse for Bodø Havn KF

  Lagmannsretten har i dag frifunnet Bodø Havn KF på alle punkter i saken som Hurtigruten reiste mot havna. – Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, hverken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder i Bodø Havn KF, Adelheid Kristiansen.

 • Jon Tørset

  Mot lavere eiendomsskatt i ytterkantene

  Soneinndelingen og sonefaktoren for eiendomsskatt i Bodø kan komme til å bli endret i enkelte deler av kommunen. - Sakkyndig nemd har nå bedt administrasjonen om å gjøre en avklaring på nye grenser før nemda i neste møte over påske skal gjøre endelig vedtak, sier leder av nemda, Jon Tørset.

 • Hagebyen stengt

  Tverlandet | Hagebyen stenges

  I forbindelse med etablering av nytt fortau langs Hagebyen stenges veien i perioden 3.4. - 9.6.2017.

 • Foyerkonferansen 2017 teaser

  Foyerkonferansen 2017

  30. og 31. august arrangeres Norges aller første Foyerkonferanse i Bodø. Her finner du påmelding og informasjon om hva Foyer er.

 • Vannkran

  Fått Heggmovann i kranene

  Fra nå av leverer Bodø kommune vann fra hovedvannverket til Skaug sentrum.

 • Torbjørn Røe Isaksen møtte avgangselever i Bodø sammen med ordfører Ida Pinnerød.

  Kunnskapsministeren på skolebenken

  Torbjørn Røe Isaksen møtte avgangselever i Bodø sammen med ordfører Ida Pinnerød.

 • åpning

  Nytt team ved NAV Bodø

  Seks jobbspesialister skal utelukkende arbeide med å få brukere i Bodø ut i arbeid.

 • studenter

  Bodø kommune på karrieredagen

  Bodø kommune markerte seg godt på karrieredagen, arrangert av sykepleierutdanningen ved Nord universitet.

Viser fra 51 til 75 av totalt 403 artikler

Arkiv