75 55 50 00

Du er her:

 • arbeidsskisse

  Nå startert arbeidene ved Saltstraumen skole

  Prosjektet realiseres med hjelp av tildelte Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler for 2016.

 • bankgata

  Kryss Bankgata/Hålogalandsgata

  I forbindelse med nedsetting av kantstein vil det foregå arbeid i krysset Bankgata/Hålogalandsgata.

 • Parksjef Per Rekkedal

  Felles dugnad for en reinere kommune

  Bodø kommune inviterer velforeninger og andre til felles dugnad med rydding i offentlige friområder og fellesarealer.

 • Foto: Per-Inge Johnsen

  Øvelsen er over

  Beredskapsøvelsen som ble arrangert i Bodø 26. april er nå over.

 • Øvelse

  Se opp for øvelsesaktivitet

  Onsdag 26. april arrangeres det en større beredskapsøvelse i Bodø. Det kan innebære til dels stor trafikk både til lands, til vanns og i lufta. Være spesielt oppmerksom i området rundt Nord universitet.

 • Gatefeiing 2017

  Gatefeiing 2017

  Aksjonen starter mandag 24. april, og vi ber huseiere og næringsdrivende om hjelp til renhold og rydding av fortau.

 • Erna

  Presenterte nordområdestrategien i Stormen

  Statsminister Erna Solberg tok med seg tre statsråder til Bodø for å presentere regjeringens plan for Nord-Norge de neste årene. Se bildene her

 • Trefelling

  Felling av trær

  Bodø kommune får mange henvendelser om felling av trær på kommunal grunn. For å kunne behandle slike saker på best mulig måte bes søkere om å benytte digitalt søknadsskjema.

 • parkering

  Se den nakne innsiden av rådhuset

  Siden i høst har arbeidere revet vegger og tømt alt som var i rådhuset og banken. Her kan du se hvordan det ble når veggene ble borte.

 • Reguleringsplan Vollveien

  Teknisk avdeling | Sanering Vollveien

  I forbindelse med reguleringsplanen for Vollhaugen skal vann, avløp og veiareal i Vollveien saneres. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt.

 • mørkved

  2700 klager

  Ved fristens utløp mandag var det kommet inn 2700 klager på eiendomsskatten, viser en oversikt fra arkivet i Bodø kommune. Dette er om lag 13 prosent av det totale antallet takserte eiendommer.

 • Ordfører Ida Maria Pinnerød russisk ambassadør

  Besøk av den russiske ambassadøren

  Den russiske ambassadøren til Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, på sitt første besøk i Bodø.

 • ramberg

  Ramberg til kommunen

  Bodø kommune har ansatt Aleksander Ramberg(36) som ny webredaktør i Kommunikasjonsavdelingen. – Dette blir en spennende utfordring i en kommune der det skjer svært mye, sier Ramberg.

 • Havn

  Full frifinnelse for Bodø Havn KF

  Lagmannsretten har i dag frifunnet Bodø Havn KF på alle punkter i saken som Hurtigruten reiste mot havna. – Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, hverken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder i Bodø Havn KF, Adelheid Kristiansen.

 • Jon Tørset

  Mot lavere eiendomsskatt i ytterkantene

  Soneinndelingen og sonefaktoren for eiendomsskatt i Bodø kan komme til å bli endret i enkelte deler av kommunen. - Sakkyndig nemd har nå bedt administrasjonen om å gjøre en avklaring på nye grenser før nemda i neste møte over påske skal gjøre endelig vedtak, sier leder av nemda, Jon Tørset.

 • Hagebyen stengt

  Tverlandet | Hagebyen stenges

  I forbindelse med etablering av nytt fortau langs Hagebyen stenges veien i perioden 3.4. - 9.6.2017.

 • Foyerkonferansen 2017 teaser

  Foyerkonferansen 2017

  30. og 31. august arrangeres Norges aller første Foyerkonferanse i Bodø. Her finner du påmelding og informasjon om hva Foyer er.

 • Vannkran

  Fått Heggmovann i kranene

  Fra nå av leverer Bodø kommune vann fra hovedvannverket til Skaug sentrum.

 • Torbjørn Røe Isaksen møtte avgangselever i Bodø sammen med ordfører Ida Pinnerød.

  Kunnskapsministeren på skolebenken

  Torbjørn Røe Isaksen møtte avgangselever i Bodø sammen med ordfører Ida Pinnerød.

 • åpning

  Nytt team ved NAV Bodø

  Seks jobbspesialister skal utelukkende arbeide med å få brukere i Bodø ut i arbeid.

 • studenter

  Bodø kommune på karrieredagen

  Bodø kommune markerte seg godt på karrieredagen, arrangert av sykepleierutdanningen ved Nord universitet.

 • Fjære bru

  Kjerringøy - Veiarbeid på Fjære

  Det vil bli begrenset fremkommelighet i forbindelse med forberedende arbeider for utbedring av bru på Fjære.

 • Skatteetaten og servicetorget i Bodø kommune utveksler kunnskap

  Samarbeid om offentlige service

  For at det skal være enklest mulig for innbyggerne å møte det offentlige har servicetorget i Bodø kommune og Skatt Nord i Bodø møttes for å utveksle kunnskap.

 • sgnerning

  Samarbeidsavtale med Skatteetaten

  Bodø kommune forsterker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjennom dialog og samarbeid med Skatteetaten ved byggingen av nytt rådhus.

 • KSsvarUt

  Brukermøte i SvarUt

  KS SvarUt inviterer kommuner i Nordland til brukermøte i Bodø tirsdag 21.mars kl. 10.00 - 15.00 i Molostua.

Viser fra 101 til 125 av totalt 430 artikler

Arkiv