75 55 50 00

Du er her:

Artikler for Februar 2018

 • Fotokonkurranse

  Inviterer til fotokonkurranse

  Bodø kommune setter i gang en fotokonkurranse for å finne det rette bildet til den nye kommuneplanens samfunnsdel. Send inn ditt beste bilde!

 • Tilskuddsportalen

  - Dette er et godt folkehelsetiltak

  Bodø kommune gjør et krafttak for at lag og foreninger skal få lettere tilgang til økonomiske tilskudd. Folkehelsekoordinatoren håper på stor aktivitet.

 • Semianr

  Innholdsrikt innovasjonsseminar

  Tirsdag morgen var det invitert til seminar om innovasjon, i regi av Bodø kommune.

 • Tverrfaglig fagdag CFS/ME i Bodø

  I regi av Nasjonalt kompetansesenter og Helgeland sykehus inviterer Bodø Kommune til fagdag 22.mars 2018.

 • Pårørendeskolen i Bodø

  Pårørendeskolen i Bodø

  Kurstilbud for pårørende til personer med demens

 • Innovasjonsutvalget.

  Inviterer til seminar om innovasjon

  Bodø kommune inviterer til seminar for å sette fokus på økt innovasjonskraft i Bodø.

 • Bratten

  Nytt tilbud på Bratten

  Bratten aktivitetspark inviterer til Åpen møteplass - tirsdager og torsdager.

 • bluesmothers_thumb

  Starter opp Blues Mothers

  Denne våren starter kommunen opp tilbudet Blues Mothers - en mestringsgruppe for deg som har det litt vanskelig etter fødselen.

 • Nye Bodø Rådhus

  - Kommune-Norge må se til Bodø

  - Bodø viser vei i Kommune-Norge og kan være et fyrtårn i Norden i kampen mot arbeidslivs-kriminalitet.

 • The Shelter

  Gjev pris til kortfilmen «Det trygge huset»

  Den animerte kortfilmen «Det trygge huset» («The Shelter») vant ECFA Doc Award 2018 - som fjorårets aller beste europeiske dokumentarfilm for barn.

 • Bodøsjøen skole

  Elevenes ideer til framtidas Bodø ble forestilling

  Denne uka har elevene ved Bodøsjøen skole vist fram sin utgave av framtidas Bodø – med ny flyplass og status som verdens smarteste by.

 • Boligdagen

  Boligdagen: Setter bolig og eldre på dagsorden

  Fredag 16. februar - under Sølvsuperuka - arrangeres en egen temadag om bolig. Boligdagen er gratis og åpen for alle - se hele programmet her!

 • Sølvsuperuka 2018

  Åpnet Sølvsuperuka 2018

  Ordføreren åpnet den fjerde utgaven av Sølvsuperuka - under en flott markering fredag. Nå venter ti dager med mange forskjellige arrangementer.

 • signering av avtale

  Starter arbeidet med felles Bodø-utredning

  - Arbeidet kan ta Bodø viktige steg videre, sier ordfører Ida Pinnerød som leder som styringsgruppa for prosjektet som har fått navnet «Ny by Bodø – smart transport.»

 • Eldrerådet vil ha med deg på Sølvsuperuka 2018.

  Inviterer til Sølvsuperuka 2018

  Ordføreren smeller det hele i gang, deretter venter ti dager med aktiviteter, kultur, marked og fagseminarer. Eldrerådet håper på god deltakelse under årets utgave av Sølvsuperuka.

 • Signering av avtale.

  - Et unikt og viktig steg videre

  Torsdag ble avtalen mellom Avinor, Forsvarsbygg og Bodø kommune signert, og nye milepæler nådd i den omfattende planleggingen og jobben knyttet til ny flyplass og ny bydel i Bodø.

 • velferdstekonlogi

  «Vi, velferd og teknologi»

  Nasjonalt og lokalt snakker mange om velferdsteknologi, men hva er det egentlig og hvorfor må vi i Bodø ha fokus på dette?

 • NYBY

  Planer for ny flyplass presenteres for bystyret

  Avinor, Forsvarsbygg og Bodø kommune inngår avtaler knyttet til ny flyplass i Bodø.

 • PBL og Bodø kommune

  Signerte samarbeidsavtale

  - Dette handler først og fremst om ungene og at de skal få en enda bedre hverdag, uansett om de går i en privat eller kommunal barnehage i Bodø, sier ordfører Ida Pinnerød.

 • Tilskudd

  Kick off kurs i bruk av Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Bodø

  I 2018 skal Bodø kommune prøve ut et abonnement på Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og blir et gratis verktøy hvor lag og foreninger i Bodø kan finne tilskudd og støtte til gode prosjekter.

 • Remi Larsen

  Housing First Bodø er i drift

  - Vi har som målsetting å bosette 10-15 personer i løpet av det første driftsåret.

 • Vannverk

  Ingen fare med drikkevannet

  Vannprøvene som ble tatt, etter innbruddet i vannforsyningsanlegget i Bodø, viser så langt ingen unormale funn og det er ikke påvist noen helseskadelige stoffer.

 • Pressekonferanse

  Innbrudd i vannverk i Bodø

  Tirsdag kveld ble det oppdaget et innbrudd i vannanlegget ved Sørstrupen i Hunstadlia i Bodø.

Arkiv