75 55 50 00

Du er her:

Artikler for November 2016

 • Nytt klatrenett på Østbyen skole

  Nye lekeapparater til Østbyen skole

  Nå er arbeidene i skolegården til Østbyen skole avsluttet og elevene er veldig glade for å ha fått nye lekestativer. Det nye store klatrenettet gjør at mange kan være med samtidig.

 • Møte med forsvarsministeren

  Positive signaler til «Ny by–Ny flyplass»

  I dag kom forsvarsministeren for å lære mer om prosjektet. Se ordførerens oppsummering her.

 • Ida Pinnerød, ordfører og forhandlingsleder i Bodø kommune og Arne B. Vaag, varaordfører og forhandlingsleder i Steigen kommune etter at avtalen ble underskrevet.

  Enige om sammenslåing

  Forhandlingsutvalgene i Bodø kommune og Steigen kommune har blitt enige om en avtale som skal legges fram for behandling i de to kommunestyrene. Les avtalen her.

 • Bankgata åpnes før jul!

  Arbeidene i Bankgata er under avslutning pr november 2016. Den siste etappen i prosjektet er bygging av nytt lyskryss i krysset Hålogalandsgata x Bankgata.

 • Omlegging av vei

  Bypakke Bodø - Trafikale endringer i Jensvolldalen

  Fra og med torsdag 17.11.2016 vil det bli midlertidige trafikale endringer ved den nye jernbanekulverten.

 • Byteknikk - Nytt lyskryss i krysset Hålogalandsgata x Bankgata

  I forbindelse med arbeidene i Bankgata blir krysset Hålogalandsgata x Bankgata renovert med nytt teknisk utstyr og universelt utformede fortausløsninger.

 • Beredskapsteam mot mobbing

  Beredskapsteam mot mobbing

  Kommunen har etablert et eget team som skal kunne bistå barn, foresatte, skoler og barnehager som opplever alvorlige mobbesaker. Dette skal være et tilbud når alle gjeldende rutiner er fulgt, uten at situasjonen er løst. Teamet består av leder for PPT, undervisningssjefen, barnehagesjefen, avd. leder for skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og kommunepsykolog.

 • Marinefartøyer

  Marinemesterskap i Bodø 16.-19. november

  Kamphanene ankommer Bodø i fregatter, korvetter, mineryddere og ubåter.

 • Stormen bibliotek trapp

  Stormen stengt hele uka

  Vårt flotte bibliotek er hyppig besøkt og trenger nødvendig vedlikehold og tekniske oppdateringer. Derfor er biblioteket helt stengt for publikum fra og med mandag 14. november til og med mandag 21. november.

 • Arkitekt Daniel Rosbottom (til venstre) og de fire jurymedlemmene i midten. Til høyre står arkitekt David Howarth, biblioteksjef Trud Berg og ordfører Ida Pinnerød.

  Jurybesøk i Stormen

  Juryen som skal vurdere de seks finalistene til RIBA international prize 2016 er i dag på befaring av Stormen konserthus og bibliotek.

 • Svartliringen lekeplass ferdig rehabilitert

  Svartliringen lekeplass ferdig rehabilitert

  Offentlige lekearealer skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i forskjellige aldre. Som ledd i et omfattende rehabiliteringsprosjekt har Byteknikk vært innom Svartliringen lekeplass.

 • Rådmann Rolf Kåre Jensen og økonomidirektør Kornelija Rasic

  Tidenes skoleløft

  Bodø kommune vil investere én milliard kroner i skolesektoren de neste fire årene. Det forteller rådmann Rolf Kåre Jensen når han i dag presenterer Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

 • Barn på strand

  Fattigdomsmidler 2017

  Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) har lyst ut Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017.

 • Velferdsteknologi - følgeforskning

  Inspirasjonsdag velferdsteknologi - elektroniske pasientrom på nettbrett

  Helse- og omsorgsavdelingen (HO) og IKT forvaltning- og utviklingsteam for helse- og omsorgsavdelingen (ForUT), arrangerte 07.11.16 en inspirasjonsdag knyttet til Bodø kommune sin satsing på elektroniske pasientrom (eRom) på nettbrett.

 • ordfører i Bodø Ida Pinnerød og fylkesrådesleder i Nordland, Tomas Norvoll.

  Vil ha maritim NATO-ledelse til Reitan

  - Reitan er det naturlige valget for ny NATO-maritim ledelsesenhet, sier ordfører i Bodø Ida Pinnerød og fylkesrådesleder i Nordland, Tomas Norvoll.

 • Marvin Johansen sørger for at Stormen bilr lyssatt i grønt i kveld, i solidaritet med Paris-avtalen som trådte i kraft i kveld. Foto: Per-Inge Johnsen

  Stormen blir grønn fredags kveld

  Paris-avtalen trer i kraft i dag. Da blir Eiffeltårnet, Holmenkollbakken og Stormen grønne.

 • Vannkran

  Klar for tilknytning!

  Nordsida - Vannforsyningen fra Løpshavn til Skaug er nå satt i drift og abonnenter kan knytte seg til den kommunale ledningen på denne strekningen.

 • Jente med HPV-vaksine

  Gratis HPV-vaksine til jenter født 1991 og seinere

  Massevaksinering på Aspåsen skole torsdag kl. 17-20.

 • vALG

  Tilskuddsordning i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2017

 • Vinnere

  Det ble med nominasjonen

  Bodø kommune var som tidligere nevnt innstilt som en av fire til Statens boligsosiale pris for 2016, men denne gangen ble det ikke vi som vant. På den store boligsosiale lederkonferansen 1. november i Oslo ble Sandnes kommune utropt som vinner.

 • Bodø

  Får 2 millioner i klimamilder

  Fem prosjekter i Bodø kommune får støtte fra Miljødirektoratet. «Ny by – ny flyplass» får 1 million kroner alene.

 • ps4 kontroller

  Dataspill - bare moro eller et problem? Temakveld i Stormen 23. november.

  Kan man bli avhengig av dataspill og hvor går skillelinjene mellom normal og problematisk bruk. Dette er noe fagfolk debatterer. Samtidig er dataspill er tema som diskuteres og er trolig en kilde til konflikt mellom foreldre og ungdom.

 • Veistenging

  NB! Omkjøring til krematoriet.

  Stormyrveien er stengt grunnet anleggsarbeid.

 • Hege Alst, honorær konsul for Tyskland, og den tyske ambassadøren til Norge, Dr. Thomas Götz.

  Fikk utvidet ansvarsområde

  Hege Alst som er honorær konsul for Forbundsrepublikken Tyskland, fikk mandag kveld utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte hele Nordland.

Arkiv