75 55 50 00

Adopsjon

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har overtatt all behandling i forbindelse med adopsjon.